Lékařská fakulta připravuje jako první v Česku speciální kurz, zdravotníci se v něm naučí správně pečovat o lidi s domácí umělou plicní ventilací

Pandemie Covid-19 poukázala na palčivý problém nedostatku sester, které se v domácích podmínkách dokážou postarat o pacienty s umělou plicní ventilací. Situace by se teď mohla zlepšit díky novému certifikovanému kurzu, který bude pro všeobecné sestry pořádat Ústav intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Ústav na pořádání kurzu s názvem Domácí umělá plicní ventilace, oxygenoterapie získal nedávno akreditaci od Ministerstva zdravotnictví ČR. Lékařská fakulta v Ostravě získala tuto akreditaci jako jediná v ČR.

Cílem kurzu je teoretická část vzdělávacího programu je zaměřena na získání základních vědomostí, dovedností a návyků, které vychází z nejmodernějších poznatků vědy a výzkumu v oblasti umělé plícní ventilace, zajištění a péče o průchodné dýchací cesty včetně zajištění základních potřeb nemocného v domácí péči. Úkolem je připravit nelékařské pracovníky, kteří budou schopni poskytovat specializovanou ošetřovatelskou péči o kriticky nemocné pacienty na dlouhodobé umělé plícní ventilaci v podmínkách domácí péče. Tato pozice na trhu práce schází,“ říká Vrchní sestra KARIM Fakultní nemocnice Ostrava PhDr. Renata Zoubková, PhD., která zároveň působí na katedře intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů ostravské lékařské fakulty.

Péči o pacienty s domácí umělou plicní ventilací často zajišťují všeobecné sestry bez specializace v oboru intenzivní péče. Právě pro ně je tak určen nový kurz. Teoreticko-praktická příprava je poměrně náročná a trvá minimálně dva roky. „Certifikovaný kurz může pomoci sestrám z domácí péče získat potřebné kompetence pro ošetřování těchto pacientů bez nutnosti specializačního vzdělávání. Zejména v období pandemie Covid-19 počet pacientů vyžadujících domácí oxygenoterapii, případně umělou plicní ventilací, významně vzrostl. Tato služba umožňuje pacientům zajistit lepší kvalitu života v podmínkách domova i přes často trvalé následky onemocnění, které vyžadují oxygenační podporu,“ dodává Renata Zoubková.

Celková časová náročnost kurzu vychází na 35 hodin. Přihlášky do něj mohou zájemci posílat až do konce září elektronickou formou. Veškeré další potřebné informace, včetně elektronické přihlášky, lze jednoduše dohledat na webových stránkách fakulty. Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity se dlouhodobě věnuje vzdělávání sester v oboru intenzivní péče. Realizuje celou řadu certifikovaných kurzů, specializačních vzdělávání v oboru intenzivní péče, a to už od roku 2008.


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 09. 2021