Vznik nového spolku pomůže s financováním důležitých projektů lékařské fakulty

V pondělí 13. září se na Lékařské fakultě Ostravské univerzity konalo první společné jednání nově vytvořeného Spolku pro podporu lékařské fakulty s vedením fakulty.

Spolek je nezisková organizace, která bude organizovat fundraisingové aktivity s cílem získat finanční podporu pro projekty ostravské lékařské fakulty v různých oblastech, které jsou finančně náročné a jejich realizace by bez vnější podpory byla pro fakultu problematická,“ říká předseda spolku a prezident Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Ing. Jan Skipala, Ph.D.

Vzhledem k tomu, že má lékařská fakulta jasně definované směry strategického rozvoje, jsou již známy i projekty, které chce Spolek pro podporu Lékařské fakulty OU podpořit. Patří mezi ně například projekt na vznik Studijního programu zubní lékařství, studentské projekty, podpora vědy, ale i projekty humanitární a rozvojové pomoci. Už nyní může jednotlivé projekty kdokoliv finančně podpořit na čísle účtu 300468158/0300 a k projektům připojit jejich variabilní symboly:

Variabilní symbol 111 patří projektu: Studijní program zubní lékařství
Variabilní symbol 222 patří projektu: Vědou a výzkumem v pokroku v medicíně
Variabilní symbol 333 patří projektu: Fakulta pomáhá světu (projekty humanitární a rozvojové pomoci)
Variabilní symbol 444 patří aktivitě: Studentské projekty

Dárce prostředků na transparentní účet spolku pro podporu lékařské fakulty, ať už je sponzor, firma, mecenáš nebo soukromá osoba, obdrží potvrzení o daru pro odpočet z daňového základu, bude uvedený na webových stránkách fakulty a bude mu zasláno osobní poděkování.

Spolek bude samozřejmě také pravidelně předkládat bližší informace jednotlivých projektů, které byly z darů podpořeny, včetně uvedení konkrétní věnované částky.


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 09. 2021