Na Lékařské fakultě Ostravské univerzity vznikly nové kliniky

Na základě návrhu vedení Lékařské fakulty Ostravské univerzity a po schválení Akademickým senátem lékařské fakulty vstupuje dnem 1. září 2021 do platnosti formou opatření děkana nový Organizační řád Lékařské fakulty OU. Tím na fakultě vznikají dvě nová pracoviště. Jde o Kliniku onkologickou a Kliniku hematoonkologie, a to pod vedením svých nemocničních přednostů doc. MUDr. Ing. Jakuba Cveka, Ph.D.. MBA.prof. MUDr. Romana Hájka, CSc. Dosud tyto kliniky Fakultní nemocnice Ostrava spadaly na naší lékařské fakultě organizačně pod Katedru interních oborů. Lékařská fakulta a fakultní nemocnice tím podnikly další kroky v postupném slučování jednotlivých klinik a sjednocování organizačních řádů tam, kde se překrývají.

Dalším společným pracovištěm s Fakultní nemocnicí Ostrava je Oddělení nemocniční hygieny, které vzniká pod Ústavem epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty OU.

 

Další personální změnou na vedoucím místě je skutečnost, že počínaje 1. září se ujímá funkce vedoucího Ústavu zobrazovacích metod LF OU přednosta Ústavu radiodiagnostického Fakultní nemocnice Ostrava prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. Současně děkujeme doc. MUDr. Petrovi Krupovi, CSc. za jeho dlouholeté působení v této funkci.

Všem uvedeným přejeme hodně úspěchů v další práci.

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.

Zveřejněno / aktualizováno: 31. 08. 2021