Hledáme seniory do projektu zaměřeného na podporu zdravého stárnutí

Jste ve věku nad 60 let?
Máte alespoň 2 hodiny volného času týdně?
Jste ochotni se zapojit do nových aktivit?

Právě Vás bychom rádi pozvali do nového projektu Lékařské fakulty, Ostravské univerzity s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR s názvem „Podpora zdravého stárnutí: využití vzdělávacích a psychosociálních intervencí pro udržení mentálního zdraví, prevenci a včasnou diagnostiku deprese, úzkosti a kognitivních poruch u seniorů v komunitě.“ Projekt bude realizován v Centru pro prevenci a podporu zdravého stárnutí Lékařské fakulty, Ostravské univerzity, Syllabova 19, Ostrava.

Jedním z cílů projektu je zjistit, zda zapojení do smysluplné činnosti může zlepšit vaši sebeúctu, kvalitu života, postoje ke stáří a stárnutí, snížit úzkost a depresi a posílit vaše kognitivní funkce (paměť, pozornost...).

Pokud se rozhodnete do projektu zapojit, nabídneme Vám pravidelnou účast na vámi vybrané aktivitě za zvýhodněnou cenu 100 Kč. Dále Vás poprosíme před zahájením a po ukončení vaší účasti na daném kurzu o vyplnění dotazníku.

V současné době nabízíme tyto aktivity/kurzy:

  • Kognitivní trénink – od září 2021 ve čtvrtek (6 měsíců)
  • Muzikoterapii – od září 2021 v úterý (12 týdnů)
  • Jak úspěšně zvládnout problémy, které stáří přináší – KBT – od září 2021 v pondělí (12 týdnů)

Pokud máte zájem o nabízené aktivity vyplňte přihlašovací formulář nebo napište na email: nejpozději do 15. srpna 2021. Následně Vás pozveme na zápis, který se bude konat na konci srpna.

Pokud budete mít jakékoliv otázky k zapojení do projektu, můžete nás kontaktovat mailem – nebo telefonicky 731 612 064.

Pro upřesnění uvádíme vysvětlení jednotlivých kurzů.

Muzikoterapie

„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše.“
Platón

Hudba na člověka působí nejen v oblasti duševní, duchovní, ale také tělesné. Již dlouho je znám fakt, že při hudebních aktivitách dochází v lidském těle k uvolnění různých hormonů a neurotransmiterů, které přispívají k uvolnění, klidné náladě, a ke snížení hladiny hormonů stresových.

Cílem muzikoterapie je optimalizace kvality života, a zlepšení psychického, sociálního, komunikačního, emocionálního i duševního zdraví a pohody. Muzikoterapie přináší psychické i fyzické uvolnění, redukuje stres, zlepšuje náladu, zmírňuje úzkost, zlepšuje paměť i pozornost, rozvíjí a usnadňuje komunikaci, umožňuje sebevyjádření. Za tímto účelem je využívána řada činností, např. poslech hudby, zpěv, hra na jednoduché rytmické nástroje, hra na tělo a celá řada dalších aktivit, které si v kurzu vyzkoušíme.

Muzikoterapeutická sezení budou probíhat jednou týdně (v úterý) po dobu 60 minut od září do listopadu 2021 (12 lekcí).

Cena: 100 Kč

Jak úspěšně zvládnout problémy, které stáří přináší

Kognitivně-behaviorální terapie – skupinová i individuální

Kognitivně-behaviorální terapie je krátkodobá, strukturovaná psychoterapie. Zaměřuje se na řešení konkrétních problémů a potíží, se kterými se lidé běžně setkávají a pomáhá jim k dosahování specifických, předem stanovených cílů pomocí řady psychologických metod. Klienti se těmto metodám aktivně učí za podpory terapeuta, aby byli po skončení terapie schopni tyto metody používat samostatně. Kognitivně-behaviorální terapie se zaměřuje především na přítomnost a na budoucnost, zejména na jasně definované problémy (strach, úzkost, depresi, nespavost aj).

Kurz „Jak úspěšně zvládnout problémy, které stáří přináší“ je určen pro seniory, kteří by se rádi naučili, jak zacházet se svými pocity obav, strachu, úzkosti nebo se špatnou náladou, která se v životě každého z nás někdy objevuje. Tento kurz vás naučí techniky zvládání obav a strachu z různých situací, se kterými se nyní nebo v budoucnu můžete potkat (např. obavy nebo strach z nemoci, závislosti, změny vzhledu, strach o děti, rodinu, ze smrti, depresivní nálada, problémy se spánkem aj).

Kurz bude probíhat jednou týdně (v pondělí) po dobu max. 2 hodin od září do listopadu 2021 (12 lekcí). Můžete si vybrat mezi skupinovou nebo individuální formou. K dispozici bude mít pracovní sešit k jednotlivým tématům.

Cena: 100 Kč

Kognitivní trénink

Kognitivní trénink je cílené a strukturované procvičování kognitivních funkcí (učení, paměť, pozornost, řeč, zrakově-prostorové funkce, schopnost řešit problémy, plánovat či zvládat různé úkoly a správně poznávat své okolí). Pravidelným cvičením kognitivních schopností si lze vytvořit kognitivní rezervu, která dokáže oddálit případné zhoršování obtíží například v paměti nebo pozornosti a zlepšit kvalitu života.

Obsahem kurzu budou aktivity rozvíjející kognitivní funkce (především paměť, pozornost, představivost, prostorovou orientaci a rychlost rozhodování), praktické procvičování a motivace k dlouhodobému pravidelnému posilování kognitivních funkcí s vyžitím komplexního tréninkového programu MENTEM.

Kurz „kognitivní trénink“ bude probíhat jednou týdně (ve čtvrtek) po dobu 45 minut od září do ledna (20 lekcí). Zájemci si mohou vybrat ze dvou možností: 1. skupinový trénink (připojení z počítačové učebny LF OU) nebo domácí trénink (bude probíhat v domácím prostředí účastníka s vyžitím komplexního tréninkového programu MENTEM). Podmínkou pro zařazení do domácího kognitivního tréninku je vlastní PC/notebook, připojení na internet a emailová adresa.

Cena: 100 Kč


Hledáme seniory do projektu zaměřeného na podporu zdravého stárnutí
Hledáme seniory do projektu zaměřeného na podporu zdravého stárnutí

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 07. 2021