Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (2021)

Kód KKOV
Název studijního programu
P0912D350030
P0913D360002
Ošetřovatelství (prezenční forma)

Zveřejněno / aktualizováno: 08. 11. 2021