IT v medicíně – trend pro efektivnější výzkum i péči

Biomedicínská a lékařská informatika (BMI) – oblast, kde se medicína setkává s informačními technologiemi. Díky nim a umělé inteligenci umožňuje zkvalitnění diagnostiky, péče o pacienty v domácím prostředí za využití nejmodernějších technologií, modelování fyziologických funkcí nebo sofistikovanější analýzu klinických dat. Odborníci z Lékařské fakulty Ostravské univerzity se již druhým rokem podílí na projektu CeBMI (Erasmus + K2), který propojuje vysoké školy s podniky, aby podpořil trend interdisciplinárního vzdělávání a rozšířil využívání informačních technologií v lékařských a biomedicínských oborech. V rámci projektu vzniká virtuální Centrum BMI s inovativní cloudovou technologií pro vytváření a poskytování nových multidisciplinárních kurzů a předmětů v BMI.

„Zájem o vzdělávání v oblasti Biomedicínské a lékařské informatiky vede vytváření nových vzdělávacích programů na vysokých školách. Jde o velmi dynamickou oblast, která prochází rychlým vývojem a je součástí zdravotnických reforem v celé Evropě“, říká jeden z řešitelů projektu docent Václav Procházka. „Rozvíjející se technologie v BMI jsou klíčové pro personalizovanější, přesnější, spolehlivější, bezpečnější a nákladově efektivnější zdravotní péči. Náš tým spolupracuje na vytváření výukových materiálů v několika oblastech, přičemž hojně využívá i poznatky přímo z praxe“, dodává.

Vzniklé kurzy budou nabízeny na vysokoškolské i postgraduální úrovni s cílem řešit široké spektrum základních požadavků na kompetence v oblasti BMI. Centrum zároveň vytváří prostředí pro spolupráci technických univerzit, lékařských univerzit a firem z oblasti BMI. Zároveň bude otevřeno dalším partnerům mimo konsorcium, kteří by se chtěli zapojit do spolupráce a dále oblast projektu rozvíjet.

Na projektu se kromě vedoucí instituce, kterou je Žilinská Univerzita, podílí vedle LF OU i další instituce z dalších zemí EU, např. Leeds Beckett University (Velká Británie), Institut pro lékařskou informatiku Technické univerzity v Braunschweigu (Německo), Università Campus Bio-Medico di Roma (Itálie), Rey Juan Carlos University (Španělsko), University of Oulu (Finsko) a Universitat de València (Španělsko).


Human Skeleton


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 03. 2021