Vyhlášení doplňujících voleb do AS OU za volební obvod Lékařské fakulty OU v sekci studentů

Akademický senát Ostravské univerzity vyhlašuje doplňující volby do kurie studentů Akademického senátu Ostravské univerzity, pro volební obvod Lékařské fakulty OU, které se uskuteční formou elektronického hlasování ve dnech:

1. března 2021 od 14:00 hodin – 8. března 2021 do 14:00 hodin.


Kandidáty z řad studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity může navrhovat každý člen akademické obce – student Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Návrhy je nutno doručit předsedovi volební komise AS OU (Radku Čechovi) přes podatelnu OU do 15. února 2021 do 13:00.

Návrhy v písemné formě musí mít formální úpravu dle vzoru pro návrh kandidáta do AS OU.

Volby proběhnou podle platného Volebního řádu AS OU.

Volební komise AS OU:
Radek Čechpředseda
Lucie Dvořáková
Libor Novotný
Zuzana Václavíková

Seznam kandidátů bude zveřejněn od 18. února 2021 na webových stránkách OU.

Výsledky voleb budou vyhlášeny 9. března 2021.

V Ostravě 20. ledna 2021


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 01. 2021