Vivárium ostravské lékařské fakulty získalo akreditaci, může tak začít sloužit excelentnímu výzkumu

Další skvělá zpráva pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Její vivárium získalo akreditaci od Ministerstva zemědělství ČR a může tak začít sloužit excelentnímu výzkumu v oblasti hemato-onkologie.

Nové vivárium bude sloužit zejména mezinárodně uznávanému týmu Blood Cancer Research Group, působícím v oblasti hematoonkologie, a to zejména pro in-vivo testování a validaci experimentálních dat. Doposud museli vědci při svém výzkumu využívat vivárium v zahraničí. To se teď díky získané akreditaci změní. „V rámci našeho výzkumu se zaměřujeme také na vývoj moderního typu léčby založeného na využití živých buněk, tzv. buněčné terapie. Tento revoluční přístup představuje velkou naději do budoucnosti pro onkologické pacienty. V současné době náš výzkumný tým již disponuje upravenými buňkami, které testujeme v laboratorních podmínkách. Posledním krokem, před zahájením vlastních klinických zkoušek, je testování účinnosti nové terapie na animálních modelech. Možnost provádět tyto testy přímo na půdě Ostravské univerzity je zásadním milníkem, který významně akceleruje převod výsledků z laboratoře do klinické praxe,“ říká renomovaný vědec a šéf  Blood Cancer Research Group, RNDr. Michal Šimíček, Ph.D., který se do Ostravy vrátil z Cambridge, aby zde vybudoval vědecké centrum a tým, který posouvá technologii buněčné terapie pro léčbu rakoviny.

Biomedicínské centrum Blood Cancer Research bylo založeno jako společný projekt Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava. Přes relativně krátkou historii již získalo ostravské pracoviště mezinárodní ohlas, což potvrzují mnohé spolupráce s vědeckými týmy z celého světa. Ostravské biomedicínské centrum je také ojedinělé úzkým propojením základního výzkumu a klinické praxe. Centrum má například k dispozici biobanku, kde jsou uloženy reálné vzorky nádorových buněk pacientů. Můžou proto prakticky ihned testovat, zda to, na čem pracují, lze aplikovat, a jestli tento přístup bude, nebo nebude fungovat.

Vivárium ostravské lékařské fakulty


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 12. 2020