Poster studentky Andrey Gilchrist zaznamenal úspěch i ve Finsku

V listopadu se uskutečnila online doktorandská konference Nordic Conference on Advances in Health Care Sciences 2020 University of Turku, Finland. Konference zaměřující se na pokroky ve zdravotnických vědách se zúčastnily také naše studentky 4. ročníku oboru Ošetřovatelství z Fakulty Ošetřovatelství a porodní asistence Andrea Gilchrist, Denisa Porter, Petra Benešová a Blažena Ševčíková. A právě Andrea Gilchrist na této konferenci uspěla se svým posterem Cross-cultural comparisons of the prevalence of low back pain among registered nurses in the Czech Republic and the United Kingdom a umístila se rovnou na prvním místě v hodnocení o nejlepší poster. Gratulujeme!

Organizátorem konference byl Department of Nursing , University of Turku ve Finsku. Předmětem konference pro rok 2020 byla personalizovaná zdravotní péče (Personalised Health Care). Konference se v důsledku celosvětové pandemie COVID-19 uskutečnila prostřednictvím zoom telekonferenčního přenosu.

Studentky prezentovaly výstupy výzkumů realizovaných jako součást disertačních prací (konferenční hovor prostřednictvím online posterů).

Témata prezentací:
Mgr. Andrea GilchristCross-cultural comparisons of the prevalence of low back pain among registered nurses in the Czech Republic and the United Kingdom
Mgr. Denisa PorterManagement of postoperative pain – Intercultural knowledge and experience differences among registered nurses (Czech & Saudi)
Mgr. Petra Benešová Factors influencing the burden and stress of parents caring for children with disabilities
Mgr. Blažena Ševčíková Predictive validity and reliability of delirium screening tools

Součástí této dvoudenní mezinárodní konference bylo i hlasování účastníků o 3 nejlepší postery a právě Mgr. Andrea Gilchrist se svým posterem Cross-cultural comparisons of the prevalence of low back pain among registered nurses in the Czech Republic and the United Kingdom uspěla a umístila se na prvním místě v hodnocení o nejlepší poster. „Vynikajícího ocenění naší doktorské studentky si velmi vážím také proto, že pořádající instituce patří mezi špičková pracoviště v Evropě i ve světě a jejich organizované aktivity jsou na vysoké odborné úrovni. V oborovém rankingu (QS World University Rankings - by Subject Nursing 2020) je Department of Nursing TU se umístila na předních příčkách v mezinárodním hodnocení: TOP #1 in Finland; TOP #7 in Europe; TOP #30 worldwide,“ říká proděkanka Darja Jarošová.

A konferenci si chválí i studentky, které se jí letos zúčastnili. „Letošní konference ve Finsku se uskutečnil online prostřednictvím zoom hovorů. Přesto všechno, že jsme se konference nemohly zúčastnit osobně, tak byla konference přínosná a mohly jsme slyšet zajímavé přednášky, výsledky výzkumů jiných zahraničních studentů a nahlédnout do problematiky, kterou se studenti v Evropě zabývají. Velký dík patří organizátorům, jelikož všechno bylo velice dobře zorganizované, nevyskytly se žádné problémy v průběhu dvoudenní konference a vše proběhlo velice hladce. Komunikace s organizátory byla bez sebemenších problémů a jediné co mě mrzí, že jsem se nemohla osobně podívat do Finska a užít si atmosféru tamní kultury. Přesto všechno věřím, že jsme si to všechny užily v teple našeho domova a budeme se těšit na další možnou příležitost, přednášet na konferenci, příště již snad osobně,“ říká Mgr. Denisa Porter.


Vítězný poster


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 11. 2020