Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Lékařská fakulta spustila 2. dotazníkové šetření o vnímání současné situace související se šířením COVID-19

Proč a jak se změnilo vnímání mimořádných opatření a vnímání rizik spojených s šířením koronavirové infekce? A jaký má pandemie dopad na kvalitu života obyvatel? Odpovědi na tyto otázky nyní zjišťují odborníci z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity prostřednictvím dotazníkového šetření, které spustili tento týden. Dotazník je anonymní a vyplnit ho může kdokoliv bez nutnosti jakékoliv registrace.

On-line dotazník k vyplnění
Počet zapojených osob: 1 090 (k 12. prosinci 2020)

Průběžné vybrané výstupy z druhého dotazníkového šetření za období 20. listopadu - 11. prosince 2020 ikona pdf 0,90 MB

Proč se podle vás oproti jaru změnilo vnímání rizika spojeného s nemocí COVID-19? Otázka, kterou v posledních týdnech často pokládají novináři řadě odborníků. A jejich názory se různí. Odpověď nejen na tuto otázku nyní hledají také odborníci z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Pomoci jim má dotazníkové šetření, které aktuálně spustilo na svých webových stránkách. Vyplnit ho může kdokoliv bez nutnosti jakékoliv registrace.

První dotazníkové šetření spustila fakulta už letos na jaře. Jeho cílem bylo zjistit, jak lidé vnímali tehdejší mimořádná opatření nařízená vládou v souvislosti s pandemií COVID-19. „Tato opatření byla jedna z nejpřísnějších v Evropě, což v první vlně vedlo k významnému poklesu šíření onemocnění a k uvolňování přísných opatření v letních měsících. Následkem tohoto příznivého vývoje došlo u obyvatel ke změně ve vnímání rizika pandemie. Od září 2020 začaly počty COVID-19 pozitivních případů velmi rychle narůstat. Přestože vláda činila kroky k tomu, aby šíření nemoci kontrolovala, zaváděná opatření byla veřejností vnímána jako chaotická, což se nejspíš projevilo také jejich bagatelizováním, podceňováním a nerespektováním,“ vysvětluje vedoucí průzkumu doc. Hana Tomášková z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdravé Lékařské fakulty Ostravské univerzity s tím, že do prvního dotazníkového šetření se zapojilo přes devět tisíc obyvatel z celé České republiky. „Už v průběhu prvního sledovaného období docházelo k nárůstu pocitu obtěžování některými zavedenými opatřeními. Nejvíce účastníky zatěžovala izolace od rodiny a přátel, omezení volnočasových aktivit a uzavření škol. Přestože nošení roušky hned v prvním týdnu šetření obtěžovalo obyvatele minimálně, v dalších týdnech se míra obtěžování u tohoto opatření významně zvyšovala,“ dodává jedna z autorek dotazníku Mgr. Andrea Dalecká.

První dotazník ostravské lékařské fakulty byl přístupný od jara až do poloviny listopadu. Zatímco v letních měsících odborníci zaznamenali minimální počty odpovědí, od září se začínaly počty odpovědí mírně zvyšovat. „Zřejmě to souvisí s potřebou respondentů vyjádřit se ke zhoršující se epidemiologické situace. Proto jsme se rozhodli aktualizovat původní dotazník a zahájit navazující dotazníkové šetření druhé vlny pandemie COVID-19,“ vysvětluje docentka Tomášková. Z původního dotazníku vypustili odborníci některé otázky, které už v současné situaci přestaly být aktuální, a naopak doplnili dotazy nové. „Zásadním úkolem bude sledovat vývoj percepce rizika, který mohl být ovlivněn na straně jedné proděláním nemoci u sebe či blízkých osob, a na straně druhé značnými ekonomickými obavami obyvatel. Novou ambicí dotazníkového šetření bude hodnocení ekonomických dopadů, jakož i dopadů na zdraví a kvalitu života obyvatelstva spojenou s jeho psychickým stavem, případně zhoršeným životním stylem,“ uzavírá Hana Tomášková.


Reportáž v rámci ČT Události v regionech Ostrava


Zdroj obrázku: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 12. 2020

facebook
instagram
twitter
rss
social hub