X. ročník Studentské vědecké konference LF OU zná své vítěze!

Ani současná opatření související s pandemií koronaviru nezabránila naší lékařské fakultě uspořádat X. ročník Studentské vědecké konference. Zcela mimořádně se však akce konala on-line. Odborná komise hodnotila celkem 19 příspěvků rozdělených do 3 sekcí. Konference se zúčastnili nejen studenti naší lékařské fakulty, ale například také studenti z Masarykovy Univerzity v Brně nebo Jesseniovy lekárskej fakulty v Martine. Hodnocena byla odborná úroveň a zpracování příspěvku, styl prezentace, ale také originalita zvoleného tématu. Komise to v rozhodování neměla vůbec jednoduché, všechny prezentace byly velmi kvalitní i nápadité, ale nakonec rozhodla takto:

Vítězné prezentace sekce „Všeobecné lékařství“

 1. Diana Drieniková, Ondřej Cisovský: 4D strain echokardiografická analýza - průběžné výsledky (Lékařská fakulta Ostravské univerzity)
 2. Eliška Vavrečková: Porovnání MW-Pharm 3:30 a MW-Pharm++ – Windows verze pro PK/PD modelování pro TDM vankomycinu u dialyzovaných pacientů (Lékařská fakulta Ostravské univerzity)
 3. Radovan Bunganič: Intrathekální syntéza IGM u pacientů s roztroušenou sklerózou (Lékařská fakulta Ostravské univerzity)

Vítězné prezentace sekce „Nelékařské obory – magisterské studium“

 1. Bc. Miloš Chudý: Vliv vitaminu D na progresi roztroušené sklerózy (Lékařská fakulta Ostravské univerzity)
 2. Bc. Denisa Dlugošová: Vliv kineziotejpu na statickou valgozitu paty a dynamické parametry chůze u dětí předškolního věku (Lékařská fakulta Ostravské univerzity)
 3. Bc. Dominika Holubová: Vnímanie prideľovanej ošetrovateľskej starostlivosti študentmi ošetrovateľstva – kvalitatívna štúdia (Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského)

Vítězné prezentace sekce „Postgraduální doktorské studium“

 1. MUDr. Lucia Masárová: Hodnocení funkce levé komory s využitím metody Feature tracking u nosiček pro Duchennovou muskulární dystrofii (Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno)
 2. MUDr. Richard Novobilský: Porovnání dvou analytických metod stanovení neurodegenera-tivních markerů β‑amyloidu 1-42, celkového tau-proteinu a fosforylovaného tau-proteinu 181 v mozkomíšním moku (Lékařská fakulta Ostravské univerzity)
 3. Mgr. Veronika Pešáková: Stanovení 17 antiepileptik pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí (Lékařská fakulta Ostravské univerzity)

Gratulujeme vítězům, všem studentům, akademikům i hostům děkujeme za účast a budeme se těšit snad již na osobní setkání na dalším ročníku konference. Poděkování za podporu patří také všem partnerům konference, kterými byli:

 • Moravskoslezský kraj
 • Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice
 • Společnost AGEL a.s., která je významným zaměstnavatelem v oblasti zdravotnictví. Více informací naleznete na www.agel.cz
X. ročník Studentské vědecké konference LF OU zná své vítěze!X. ročník Studentské vědecké konference LF OU zná své vítěze!X. ročník Studentské vědecké konference LF OU zná své vítěze!X. ročník Studentské vědecké konference LF OU zná své vítěze!

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2020