Světový den ergoterapie 27. října

Jejich práce je často náročná a obdivuhodná. Přesto jim není zdaleka věnována taková mediální pozornost, jako jiným zdravotnickým profesím. Řeč je o ergoterapeutech, kteří často lidem pomáhají nejen se zlepšením fyzické kondice, ale i duševní pohody. A 27. říjen jako Světový den ergoterapie připomíná, jak důležitou roli v této oblasti sehrávají. Jsme rádi, že tento obor má na naší fakultě dlouholetou tradici, aktuálně u nás studuje 64 budoucích terapeutů!

Ergoterapie? Prostě terapie, která má (s)mysl!

Často pomáhají zvýšit kvalitu života, zlepšit nejen fyzickou kondici, ale i duševní pohodu. Řeč je o ergoterapeutech, kteří prostřednictvím široké škály smysluplných aktivit pomáhají lidem po úraze, onemocnění či vlivem stárnutí zachovat si maximální možnou soběstačnost. Jejich význam a celosvětový přínos v oblasti zdravotnictví připomíná také Světový den ergoterapie, který spadá na 27. října.

„Ergoterapie je samostatnou zdravotnickou profesí, která je nedílnou součástí rehabilitace. Jejím primárním cílem je umožnit člověku participaci v aktivitách každodenního života. Ergoterapeuti dosahují tohoto cíle tím, že podporují své pacienty i klienty, aby byli schopni dělat činnosti, které chtějí nebo potřebují dělat. K dosažení cíle využívají celou škálu diagnosticko-terapeutických nástrojů. Jednoduše řečeno, zatímco lékaři zachraňují pacientům život, ergoterapeuti je učí jej znovu žít,“ říká primářka Kliniky léčebné rehabilitace MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA.

Výuka oboru ergoterapie má v Ostravě dlouholetou tradici. „Byly to právě významné představitelky „ostravské ergoterapie“, které stály u zrodu České asociace ergoterapeutů (ČAE). Tato profesní organizace ergoterapeutů je součástí World Federation of Occupational Therapists, která sdružuje národní organizace po celém světě a vytváří standardy pro tento obor,“ připomíná primářka Irina Chmelová.

Aktuálně na Lékařské fakultě Ostravské univerzity studuje celkem 64 studentů v bakalářském studijním programu ergoterapie. Úspěšní absolventi nacházejí velmi široké uplatnění nejen ve zdravotnictví, ale i v sociálních a pedagogických službách. Ve zdravotnictví jsou ergoterapeuti nedílnou součástí týmů, které pečují o pacienty po závažných úrazech i operacích. „Bez rad a pomoci ergoterapeutů se například neobejdou pacienti po poranění mozku nebo míchy. Potká-li pacienta závažné poranění ruky, je to právě ergoterapeut, kdo napomáhá vrátit ztracenou funkci tohoto důležitého orgánu. Erudovaný ergoterapeut také umí určit potenciál pro pracovní uplatnění osob se zdravotním znevýhodněním,“ vysvětluje doktorka Chmelová.


A jak vidí svůj studijní obor studenti 1. ročníku?

„Ergoterapie je obor, ve kterém se snažíme pomoct pacientovi navrátit se zpět do normálního života po nějakém úrazu nebo náhlém omezení. Učíme provádět aktivity a každodenní činnosti v rámci možností pacienta, třeba i s kompenzačními pomůckami (vozíček, protéza). Když jsem si poprvé vyhledávala informace o tomhle oboru, našla jsem v souvislosti s fyzioterapií i pěkné rčení, které podle mě vystihuje i vzájemný vztah těchto dvou oborů. „Fyzioterapeut nás učí pohybovat se, ergoterapeut tancovat.“

„Obor, který pomáhá lidem se navrátit “zpátky do života”. Naučit je používat a provádět běžné věci/činnosti, které dříve zvládali. Snažit se dosáhnout soběstačnosti a nezávislosti na ostatních.“

„Ergoterapie je zdravotnický obor, ve kterém se podílíme na rehabilitačním procesu pacienta, který je například po úrazu, má disabilitu nebo je například po cévní mozkové příhodě. Formou individuální léčby vracíme pacienta do života, který měl před úrazem či disabilitou, takže například pacienty znovu učíme, jak se mohou postarat sami o sebe, nebo jim pomáháme, aby se mohli vrátit ke své práci či zájmům.“

„Tento obor patří do zdravotnictví. A já jako ergoterapeut pomáhám lidem v nemocnicích, lázních… Třeba když bude motorkář, který bude mít bouračku a přijde o nohu tak já se s ním budu učit chodit s berlami, později s protézou, a když bude chtít se na tu motorku vrátit tak já udělám vše, proto aby to dokázal.“


Ergoterapie? Prostě terapie, která má (s)mysl!Ergoterapie? Prostě terapie, která má (s)mysl!Ergoterapie? Prostě terapie, která má (s)mysl!

Zveřejněno / aktualizováno: 27. 10. 2020