Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Provoz Ostravské univerzity se od 8. září 2020 řídí Univerzitním semaforem

Stupeň 2


Od 8. září 2020 se provoz OU řídí Univerzitním semaforem, jehož aktuální barva je žlutá, odvozená od epidemiologické situace v okrese Ostrava-město. Jednotlivé fakulty a pracoviště mohou vyhlásit vyšší stupeň pohotovosti či další pravidla nad rámec doporučení pro aktuální stupeň rizika. Sledujte stránky fakult a barevné označení budov OU.

Od 10. září 2020 na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je nad rámec Univerzitního semaforu povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách. Pro úplný přehled o aktuálních povinnostech všem doporučujeme si opatření ministerstva důkladně přečíst.

Dále podle rozhodnutí opatření rektora č. 111/2020 platí, že studenti a zaměstnanci OU mají povinnost hlásit pozitivní test na COVID-19 a karanténu. Do budov OU zároveň nemohou vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Jste zaměstnanec OU?
Jste student kterékoliv fakulty OU?
Máte pozitivní test na COVID-19?
Byla Vám nařízena karanténa?

Potom máte povinnost neprodleně nahlásit Ostravské univerzitě vaše osobní údaje v tomto znění na e-mailovou adresu covid19@helpdesk.osu.cz.

Na Ostravské univerzitě byl pro aktuální potřeby v souvislosti s epidemiologickou situací ustaven krizový štáb.

Univerzitní semafor
Nulové nebo zanedbatelné riziko

0

Obecně

 • Hromadné akce se omezují dle platného mimořádného opatření KHS nebo MZ ČR
 • Povinnost nošení ochrany dýchacích cest dle platného mimořádného opatření KHS nebo MZ ČR

Studenti:

 • Kontaktní výuka je omezena na 100 osob najednou v jedné místnosti, výuka nad 100 osob se realizuje pouze online/distančně
 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • I pokud není stanovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest ze strany KHS nebo MZ ČR, je takové nošení doporučeno;
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do budov OU
 • Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky

Zaměstnanci:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • I pokud není stanovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest ze strany KHS nebo MZ ČR, je takové nošení doporučeno;
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec vedoucího o práci z domova

Provoz budov OU:

 • Standardní
 • Zákaz vstupu všech osob s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, bolest svalů apod., pokud nejsou vysvětlitelné jinou diagnózou)

Provoz kolejí:

 • Bez omezení

Provoz Knihovny:

 • Bez omezení
Výskyt nákazy bez komunitního přenosu

1

Obecně

 • Hromadné akce se omezují dle platného mimořádného opatření KHS nebo MZ ČR
 • Povinnost nošení ochrany dýchacích cest dle platného mimořádného opatření KHS nebo MZ ČR
 • Dodržovat odstupy min. 2 metry, pokud to není možné použít vždy ochranu dýchacích cest

Studenti:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Kontaktní výuka je omezena na 100 osob najednou v jedné místnosti, výuka nad 100 osob se realizuje pouze online/distančně. Doporučuje se dodržovat dvoumetrové rozestupy
 • I pokud není stanovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest ze strany KHS či MZ ČR, je takové nošení doporučeno;
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do budov OU
 • Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky.

Zaměstnanci:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • I pokud není stanovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest ze strany KHS či MZ ČR, je takové nošení doporučeno;
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • Tuzemské služební cesty do oblastí s nejvyšším rizikem nákazy lze vykonávat jen v rozsahu nezbytně nutném. Zahraniční služební cesty se řídí aktuální epidemiologickou situací v cílové zemi.
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec vedoucího o práci z domova.
 • Doporučeno vedoucím umožnit zaměstnancům patřícím mezi rizikové skupiny práci z domova, tzv. home office s výjimkou nezbytných povinností vyžadujících jejich osobní přítomnost na pracovišti

Provoz budov OU:

 • Standardní
 • Zákaz vstupu všech osob s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, bolest svalů apod, pokud nejsou vysvětlitelné jinou diagnózou)

Provoz kolejí:

 • Bez omezení

Provoz Knihovny:

 • V knihovnách je doporučená přítomnost maximálně 100 lidí nebo podle platného mimořádného opatření KHS nebo MZ ČR

Provozy budov OU, kolejí a knihovny se řídí také opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.

Počínající komunitní přenos

2

Obecně:

 • Veřejnost má zakázáno vstupovat do budov OU.
 • Ve společných prostorách budov OU je povinné nosit ochranu dýchacích cest
 • Povinnost nosit ochranu dýchacích cest i ve všech ostatních prostorách, kde není možné dodržet odstup 2 metry od jiných osob

Studenti:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • Doporučeno realizovat kontaktní výuku i v případě přítomnosti méně než 100 osob online/distančně tam, kde nelze dodržet minimální rozestupy 2 m
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do budov OU
 • Nedoporučeno pořádat akademické obřady

Zaměstnanci:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Provádět desinfekci rukou u všech vstupů
 • Doporučeno vedoucím pracovišť umožnit zaměstnancům práci z domova, tzv. home office
 • Ve výzkumných laboratořích se podle platné legislativy omezuje počet osob
 • Doporučeno vykonávat tuzemské služební cesty do oblastí s nejvyšším rizikem nákazy jen v rozsahu nezbytně nutném. Zahraniční služební cesty se řídí aktuální epidemiologickou situací v cílové zemi
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec vedoucího o práci z domova, je-li indikován PCR test, další postup se stanoví podle jeho výsledku a platného algoritmu MZ ČR
 • Zákaz pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách nad 100 osob, ve venkovních prostorách nad 200 osob, nebo dle platného mimořádného opatření

Provoz budov OU:

 • Veřejnost má zakázáno vstupovat do budov OU

Provoz kolejí:

 • Povinnost ve společných prostorách kolejí nosit ochranu dýchacích cest.

Provoz Knihovny:

 • Osoby v Knihovně jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest a provádět desinfekci rukou
 • V knihovnách se mění sezení tak, aby byly zachovány rozestupy minimálně 2 m a další podmínky dané legislativou.

Provozy budov OU, kolejí a knihovny se řídí také opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.

Narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos

3

Obecně:

 • Všechny budovy OU jsou uzavřené pro studenty i veřejnost
 • Povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech prostorách OU

Studenti:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Výuka probíhá pouze distanční formou
 • Terénní výuka a praxe neprobíhají
 • Zkoušky a SZZ se uskutečňují pouze online/distančně
 • Ve výzkumných laboratořích se podle platné legislativy omezuje počet osob
 • Přijímání zahraničních studentů je až na výjimečné případy pozastaveno

Zaměstnanci:

 • Povinnost hlásit přes aplikaci na Portále OU pozitivní test na COVID-19 a karanténu nařízenou KHS
 • Je zajištěn základní provoz pracovišť
 • Doporučeno vedoucím umožňovat zaměstnancům práci z domova, tzv. home office
 • Zaměstnanci mají zakázáno jezdit na tuzemské a zahraniční služební cesty.
 • Pořádání akcí, zasedání, porad a podobných setkání nad 20 osob nebo podle platné legislativy je povoleno pouze online
 • Přijímání zahraničních zaměstnanců je až na výjimečné případy pozastaveno

Provoz budov OU:

 • Všechny budovy jsou uzavřené pro studenty i veřejnost
 • Povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech budovách OU

Provoz kolejí:

 • Koleje fungují v omezeném provozu, v případě výskytu nákazy se uzavírají

Provoz Knihovny:

 • Knihovny jsou uzavřeny; půjčování knih je možné po individuální dohodě

Provozy budov OU, kolejí a knihovny se řídí také opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 09. 2020

facebook
instagram
twitter
rss
social hub