Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Arnošt Martínek odchází z jejího čela, abdikovat bude po volbě nového děkana

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Arnošt Martínek odchází z jejího čela. Svůj úmysl abdikovat dnes oznámil také akademickému senátu fakulty. Jeho abdikace nabude účinnosti ke dni, kdy se akademický senát usnese o návrhu na jmenování nového děkana.

„Z čela fakulty odejdu ve chvíli, kdy si akademický senát zvolí nového kandidáta na děkana a jeho jméno oficiálně předloží v podobě návrhu na jmenování nového děkana rektorovi Janu Latovi. Tento postup jsem zvolil proto, aby příprava na volby i volba nového děkana jako taková proběhla bez intervencí ze strany rektora do přímého řízení lékařské fakulty v období „mezivládí“, tak jak se tomu stávalo v minulosti,“ vysvětluje děkan Lékařské fakulty Arnošt Martínek.

Ke své abdikaci děkan Martínek nadále uvádí: „Z čela fakulty jsem se rozhodl odejít z několika důvodů. Jak už jsem opakovaně uvedl, přijímám svůj podíl zodpovědnosti za jedinou výtku Rady Národního akreditačního úřadu k předloženému akreditačnímu spisu, která se týká nedostatečného personálního zabezpečení docenty a profesory kateder a ústavů nejen lékařské fakulty, ale i klinik a ústavů fakultní nemocnice. O částečné zodpovědnosti hovořím proto, že zajištění odpovídajícího personálního zabezpečení v průběhu desetiletého období se týká všech děkanů a vedení fakulty střídajících se ve dvouletých a kratších intervalech, všech ředitelů FN Ostrava střídajících se v posledních dvou letech v ještě kratších intervalech, z nichž někteří propouštěním docentů z funkce přednostů klinik a ústavů ještě dále tuto kritizovanou situaci prohloubili. Nadále si stojím za tím, že svůj podíl zodpovědnosti nese i garant oboru Všeobecné lékařství, kterým je po celé desetileté období prof. MUDr. Jan Lata, CSc., který ve své úloze garanta oboru bohužel zcela selhal.

Abdikovat jsem se rozhodnul také proto, že považuji za velmi rozumné, aby se na odstraňování vytýkaných personálních nedostatků podílel nově zvolený děkan ve standardní délce celého čtyřletého období v úzké spolupráci se stabilním vedením fakultní nemocnice. Jedině tak bude zajištěna garance.

Třetím důvodem mého odstoupení je snaha o vytvoření dlouhodobého stabilního vedení lékařské fakulty s výběrem takového kandidáta na funkci děkana senátem, který bude reprezentantem všech zájmových skupin senátorů akademického senátu a jako takový bude i jednotlivými zájmovými skupinami akceptován. Dosažená jednota senátu v podpoře nově zvoleného děkana by se měla stát zárukou co nejrychlejšího a co nejoptimálnějšího dalšího rozvoje fakulty.

Přestože jsem čelil dlouhodobému velmi silnému tlaku na své odstoupení a později i tlaku na to, abych se s rektorem kvůli svému protiprávnímu odvolání nesoudil, považoval jsem tento krok za jedinou správnou cestu, jak se před laickou i odbornou veřejností obhájit a ukázat na rozporuplná tvrzení rektora. Zvolená doba mého odstoupení byla dána datem rozhodnutí Správního soudu o neoprávněnosti mého tehdejšího odvolání a také datem jednání Rady Národního akreditačního úřadu. Pokud bych z funkce děkana odešel před rozhodnutím soudu či jednání Národního akreditačního úřadu, považoval bych to za nelogické a do jisté míry i zbabělé. Do poslední chvíle jsem věřil tomu, že se nám akreditaci podaří získat a abdikace před samotným rozhodováním úřadu bych vnímal jako útěk od své zodpovědnosti.

Jako přednosta interní kliniky ostravské fakultní nemocnice a později i děkan lékařské fakulty jsem stál u jejího zrodu a následně rozvoje. Bez ohledu na to, co vše se o fakultě v posledních měsících napsalo, jsem pyšný na naše kvalitní absolventy i stávající studenty. Pevně věřím, že si senát zvolí takového děkana, kterému nepůjde jen o funkci, ale bude za fakultu a její zachování všemi možnými silami „bojovat“ a udělá maximum pro její rozvoj,“ uzavírá děkan Martínek.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 09. 2020

facebook
instagram
twitter
rss
social hub