Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (2020)

Kód KKOVNázev studijního programuNázev studijního oboru
B5345Specializace ve zdravotnictvíRadiologický asistent (prezenční forma), 2. kolo
B1029P360001Ochrana a podpora zdraví, 2. kolo
 
B0913P360023Všeobecné ošetřovatelství (prezenční forma)
Všeobecné ošetřovatelství (kombinovaná forma), 2. kolo
 
B0913P360022Pediatrické ošetřovatelství (prezenční forma)
Pediatrické ošetřovatelství (kombinovaná forma), 2. kolo
 
B0913P360024Porodní asistence (prezenční forma) 
B0914P360002Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví 
B0915P360016Nutriční terapie (prezenční forma)
Nutriční terapie (kombinovaná forma), 2. kolo
 
B0915P360018Fyzioterapie (prezenční forma) 
B0915P360017Ergoterapie (prezenční forma) 
B0913P360025Zdravotnické záchranářství (prezenční forma), 2. kolo
Zdravotnické záchranářství (kombinovaná forma)
 
N1029P360001Ochrana a podpora veřejného zdraví (prezenční forma) 
N0915P360001Aplikovaná fyzioterapie (prezenční forma) 
N5345Specializace ve zdravotnictví (kombinovaná forma)Intenzivní péče
N0913P360002Ošetřovatelská péče v psy. (kombinovaná forma) 
N0913P360003Komunitní péče v PA (kombinovaná forma) 
N0913P360004Ošetřovatelská péče v geria. (kombinovaná forma) 
P5170Chirurgické oboryChirurgické obory (kombinovaná forma)
P0912D350075Klinické neurovědy (kombinovaná forma), 2. kolo
 
P0912D350075Klinické neurovědy (prezenční forma) 
P0913D360002Ošetřovatelství (kombinovaná forma) 
P0913D360002Ošetřovatelství (prezenční forma) 

Zveřejněno / aktualizováno: 08. 10. 2020