První absolvent doktorského studijního programu Chirurgické obory

Máme prvního absolventa doktorského studijního programu Chirurgické obory na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Práci: „Změny v poruchách vyprazdňování po laparoskopické sleeve gastrektomii,” úspěšně obhájil MUDr. Petr Ostruszka, jehož školitelem byl doc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA. Komisi u těchto historicky prvních státních doktorských zkoušek vedl pan profesor Pavel Komínek. Moc gratulujeme!


První absolvent doktorského studijního programu Chirurgické obory MUDr. Petr Ostruszka

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 05. 2020