Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Kolektiv doktorského studijního programu Veřejné zdravotnictví byl úspěšný

Gratulujeme studentce doktorského studijního programu Veřejné zdravotnictví Mgr. M. Škerkové a kolektivu v získání finanční podpory na projekt TJ04000059 „Zlepšení kvality života včasným záchytem nedoslýchavosti pomocí vysokofrekvenční audiometrie“ podaný v soutěži Zeta agentury TAČR. Projekt se umístil na 21.-27. místě. Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 386 návrhů projektů, 357 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 63 návrhů projektů, což znamená 17,65 % míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů, které postoupily do hodnocení). Řešitelům přejme hodně úspěchů!

Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže Programuna podporu aplikovaného výzkumu – ZÉTA ikona pdf


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 05. 2020

facebook
instagram
twitter
rss
social hub