Nošení roušek začíná obtěžovat - ukázal průzkum

Na stránkách Lékařské fakulty OU si můžete přečíst potupně zveřejňované výsledky dotazníkového šetření o vnímání současné situace související se šířením COVID-19, který byl zahájen akademiky Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví 1. dubna 2020. Do dnešního dne se do dotazníkového šetření zapojilo 9 298 respondentů z celé republiky.

Informace z tohoto průzkumu jsou také publikovány v Moravskoslezském deníku.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 05. 2020