Víc než o své zdraví se lidé kvůli pandemii koronaviru bojí ekonomických dopadů a vysoké nezaměstnanosti

Mimořádná opatření přijatá kvůli výskytu koronaviru jsou adekvátní a účinná. Myslí si to alespoň tři čtvrtiny lidí, které se zapojily do průzkumu Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Dotazníkové šetření také ukázalo, že víc než o své zdraví mají lidé strach zejména z ekonomických dopadů mimořádných opatření a vysoké nezaměstnanosti. Názory lidí na současnou situaci spojenou s nemocí COVID-19 začali zkoumat odborníci z ostravské lékařské fakulty před dvěma týdny, do průzkumu se zatím zapojilo přes osm a půl tisíc lidí.

Tím, že lidé věří v účinnost mimořádných opatření, je v drtivé míře také respektují a dodržují. Téměř všichni respondenti uvedli, že nosí roušky a dbají na zvýšenou hygienu rukou. Většina respondentů (88 procent) věří, že nejpozději do jednoho roku se situace vrátí do „normálu“, téměř polovina si dokonce myslí, že doba mimořádných opatření potrvá maximálně šest měsíců. Naopak tři procenta lidí uvedla, že návrat k běžnému životu potrvá víc než dva roky.

Průzkum, který na fakultě stále probíhá, také ukázal, že lidé zvládají situaci po psychické stránce bez větších problémů a víc než o své zdraví se bojí hlavně ekonomických dopadů a vysoké nezaměstnanosti. „To, že se respondenti příliš neobávají o své zdraví, je do jisté míry způsobeno jejich věkovým složením. Nejčastěji nám totiž v dotazníku odpovídali lidé ve věku 30 – 44 let,“ vysvětluje doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví.

Průzkum také ukázal, že většinu mimořádných opatření lidé v drtivé míře dodržují. Nosí roušky, dbají na zvýšenou hygienu rukou nebo se zdržují na veřejných místech v počtu maximálně dvou osob. Opatření v podobě omezení vycházení, dodržování vzdálenosti nebo omezení přímých kontaktů dodržuje v průměru zhruba 70 procent lidí. „Nejvíce pociťovaným omezujícím opatřením je izolace od rodiny a přátel, zavření škol a omezení volnočasových aktivit. Naopak povinné nošení roušek na veřejnosti nebo uzavření nákupních center respondenty omezuje jen minimálně,“ doplňuje doc. Tomášková, která rovněž působí v Centru epidemiologického výzkumu.

Podle docentky Tomáškové připojilo až překvapivě velké množství lidí k dotazníku svůj komentář. Velice v něm vítali skutečnost, že mohou k současné situaci vyjádřit svůj názor. „Konečně má někdo zájem o obyčejné lidi a ptá se na jejich názory,“ zněl jeden z komentářů. Respondenti v dotazníkovém šetření také kritizovali konkrétní nedostatky k zavádění mimořádných opatření, ale řada z nich také vyjádřila svou podporu nebo připojila své přání či vzkaz.

„Děkujeme všem, kteří se do našeho šetření zapojili. Průzkum bude trvat po celou dobu mimořádné situace, proto budeme rádi, že se do šetření budou obyvatelé i nadále zapojovat,“ dodává doc. Tomášková.

První průběžné vybrané výstupy z dotazníkového šetření najdete také na webu Lékařské fakulty Ostravské univerzity.


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 04. 2020