Slovo děkana Lékařské fakulty OU ke studentům a zaměstnancům

Vážení zaměstnanci, milí studenti,

ocitli jsme se nyní v situaci, kterou by si asi jen málokdo dokázal ještě před pár týdny představit. Troufám si tvrdit, že mnozí, zejména pak naši studenti, byli postaveni před pravděpodobně zatím největší výzvu jejich života. Chtěl bych jim proto touto cestou poděkovat za to, že se této výzvě postavili čelem.

Když se z důvodu vládního nařízení zavřely dveře všech škol, začali naši studenti okamžitě nabízet svoji pomoc. Mnozí z nich ještě ani neměli příliš velké zkušenosti „s terénem“, a přesto přišli obětavě a zcela samozřejmě s nabídkou pomoci. Věřím, že více než kdy jindy se právě v těchto dnech ukazuje, jak důležitou a nezastupitelnou roli v regionu naše lékařská fakulta má. Všem, kteří jste se do pomoci našim zdravotnickým zařízením zapojili, ať už přímou práci v nich, koordinací studentů, spolupráci s fakultou apod., touto cestou moc děkuji.

V následujících měsících nás, bohužel, ještě velké výzvy čekají. Uzavřením škol a dočasným ukončením výuky se situace značně komplikuje. A podle aktuálně dostupných informací si nejspíše budeme muset ještě pár týdnů na otevření naší fakulty počkat. Co to pro Vás studenty i zaměstnance znamená? Už teď je jasné, že se zkouškové období protáhne až do srpna a podzimní semestr možná začne o něco později. Chtěl bych Vás ale ujistit, že vedení fakulty usilovně pracuje na strategii, jejímž cílem je minimalizovat dopad této složité situace právě na Vás, studenty. S touto strategií bych vás rád nyní podrobněji seznámil.

Našim cílem je, aby studenti posledních ročníků měli možnost dostudovat v plánovaném nebo co nejméně prodlouženém termínu tak, aby se jejich nástup do praxe nezdržel, případně se zdržel co nejméně. Nemocnice i další zdravotnická zařízení toužebně očekávají naše absolventy pro zajištění chodu a provozu pracovišť, která budou s největší pravděpodobností ještě stále zatížena nemocemi a karanténami v souvislosti s epidemiologickou situací a poskytováním odložené zdravotnické péče.

Vedení Lékařské fakulty udělá maximum pro to, aby také studenti ostatních ročníků měli možnost pokračovat ve studiu bez prodloužení celkové doby studia. Je i v našem zájmu, aby studenti měli možnost absolvovat letošní ročník do konce standardního období s podporou mimořádných termínů zápočtů a zkoušek během července a srpna. Naším cílem je, aby ani v roce 2021, ani později nedošlo k poklesu počtu absolventů Lékařské fakulty z důvodu neplánovaného prodloužení studia.

Přijímání nových studentů do prvních ročníků všech studijních programů by mělo proběhnout v obvyklém rozsahu, nemůžeme však vyloučit posuny termínů přijímacích zkoušek.

Vážení zaměstnanci, milí studenti. Stojíme před nelehkou výzvou. Jsem však přesvědčen, že při maximálně vynaloženém úsilí, vzájemné ohleduplnosti a spolupráci nás všech, se nám nakonec podaří situaci zvládnout.

Srdečně Vás zdraví

doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Děkan Lékařské fakulty OU


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 03. 2020