Přerušení praktické výuky na klinických pracovištích

Vážení vedoucí pracovníci, milé kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

vedení Lékařské fakulty OU a vedení FN Ostrava a Vítkovická nemocnice a.s., se z důvodu omezení šíření infekce koronaviru rozhodlo přerušit praktickou výuku studentů na klinických pracovištích od dnešního dne až do odvolání. Cílem tohoto opatření je omezit kontakt studentů s pacienty a nemocničním personálem a minimalizovat riziko šíření této infekce. Teoretická výuka, tedy přednášky a semináře a výuka v laboratořích FNO, budou pokračovat bez omezení.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
děkan LF OU

MUDr. Jiří Havrlant
ředitel FN Ostrava

MUDr. Stanislav Jackanin
ředitel Vítkovická nemocnice a.s.

MUDr. Petr Uhlig
ředitel Městská nemocnice Ostrava


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 03. 2020