Lékařská fakulta Ostravské univerzity obdržela pozitivní stanovisko od ministerstva zdravotnictví, akreditační spis míří k Národnímu akreditačnímu úřadu

Lékařská fakulta Ostravské univerzity dnes obdržela pozitivní stanovisko od ministerstva zdravotnictví a může poslat akreditační spis Národnímu akreditačnímu úřadu. Ten má celkem čtyři měsíce na to, aby spis posoudil a v případě kladného vyjádření škole udělil novou akreditaci pro obor Všeobecné lékařství.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity obdržela od ministerstva zdravotnictví původně negativní stanovisko na základě doporučení odborných společností. Fakulta proto v posledních měsících personálně posílila a na školu přijala nové vyučující. Postupně se s námitkami ministerstva vypořádala a poslala spis k novému posouzení, dnes od něj obdržela pozitivní stanovisko. „Akreditační spis nyní pošleme Národnímu akreditačnímu úřadu. Na jeho posouzení má až čtyři měsíce. Samozřejmě jsme si plně vědomi, že nás v rámci akreditačního procesu čeká ještě spoustu práce. Jsme ale připraveni věnovat se akreditaci intenzivně jak z pohledu personálního zajištění, tak i zajištění kvality výuky,“ říká proděkan pro vědu a výzkum docent Václav Procházka, který je zároveň dočasně pověřen řízením fakulty. „Nemohu předjímat, kdy o případném udělení akreditace úřad rozhodne, ale stále doufáme, že v případě pozitivního stanoviska bychom ještě letos mohli stihnout přijmout nové studenty medicíny,“ dodává.

Národní akreditační úřad už před 14 dny také zastavil správní řízení k omezení akreditace oboru Všeobecné lékařství. Potvrdil, že lékařská fakulta přijala řadu nápravných opatření a odstranila chyby při přijímání studentů medicíny. V akademickém roce 2019/2020 přijímala studenty už podle nových pravidel. Fakulta zřídila pro přijímání studentů také speciální přijímací komise pro každý studijní obor i fakultní komisi v rámci odvolacího řízení a výrazně pozměnila také výroková rozhodnutí.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity vznikla před deseti lety. Ke studiu medicíny se zde ročně hlásí přes tisíc zájemců. Studium na lékařské fakultě doposud úspěšně ukončilo už 281 lékařů. A zatímco ještě před pár lety chtělo zůstat v ostravském regionu zhruba 25 procent „čerstvých“ lékařů, podle posledního průzkumu chce nyní téměř 74 procent absolventů ostravské lékařské fakulty zůstat právě v Moravskoslezském kraji.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 02. 2020