Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Stavba Vivária zahájena

Lékařská fakulta Ostravské univerzity podpoří ze svého rozpočtu rekonstrukci budovy, která bude následně sloužit jako Vivárium pro chov imunodeficitních myší vhodných pro biomedicínský výzkum.

Vivárium by mělo být v počáteční fázi využíváno mezinárodně uznávaným týmem Blood Cancer Research Group, působícím v oblasti hematoonkologie, a to zejména pro in-vivo testování a validaci experimentálních dat.

Rekonstrukce nevyužívané budovy v areálu Lékařské fakulty byla zahájena v září 2019 a předpokládané ukončení stavby je v březnu 2020. Následné vybavení budovy potřebným zařízením pro chov myší a samotný výzkum bude zajištěno s finanční podporou OP VVV ze dvou projektů: Nové směry biomedicínského výzkumu na OstravskuCell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii.

Obdobná infrastruktura se dosud v Moravskoslezském kraji nenachází. Ostravská univerzita se tak stane atraktivní institucí i pro biomedicínské výzkumníky ze zahraničí a umožní tak rozvoj stávajících vědeckých týmů v rozsahu, který dosud nebyl možný.


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 11. 2019

facebook
instagram
twitter
rss
social hub