Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Zlatá medaile pro profesora Grundmanna

Prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc. obdržel při příležitosti svého životního jubilea Zlatou pamětní medaili České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Druhé nejvyšší ocenění udělované Českou lékařskou společnosti získal jako první lékař v Moravskoslezském kraji za svou celoživotní činnost pro obor klinické farmakologie.

„Chtěl bych touto cestou panu profesorovi k významnému ocenění pogratulovat a zároveň mu k jeho krásnému životnímu jubileu popřát mnoho zdraví, životní spokojenosti a v neposlední řadě další úspěchy v jeho vědecké i pedagogické práci,“ říká děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

Prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc. je jedním ze zakladatelů oboru klinické farmakologie v České republice a průkopníkem metody terapeutického monitorování léčiv jako součást personalizované farmakoterapie a je rovněž zakladatelem České společnosti klinické farmakologie ČLS JEP. Na Ostravské univerzitě vyučuje farmakologii a klinickou farmakologii od roku 1994.


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 11. 2019

facebook
rss
social hub