Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity podpořil děkana a odmítl návrh rektora na jeho odvolání

Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity dnes mimořádně projednával podnět rektora Ostravské univerzity k odvolání děkana lékařské fakulty docenta Arnošta Martínka. Ten znovu odmítl důvody, které rektora vedly k zahájení procesu jeho odvolání. Během zasedání zároveň upozornil senátory, že jeho odvolání může zkomplikovat nejen akreditační proces oboru všeobecného lékařství, ale může ohrozit i projekt cvičné nemocnice. Po krátké diskuzi senátoři návrh na odvolání děkana odmítli. Podnět k odvolání odmítlo celkem dvanáct z osmnácti přítomných senátorů. Senátoři tak jasně děkanovi vyjádřili důvěru. Dva senátoři se hlasování zdrželi, čtyři byli pro návrh.

Jednání malého akademického senátu se v úvodu zasedání zúčastnil také rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata. Senátory informoval o průběhu jednání Národního akreditačního úřadu s tím, že přestože u děkana zahájil proces k jeho odvolání, požaduje, aby do konce září připravil fakultu na novou akreditaci programu Všeobecné lékařství, která ji příští rok čeká.

Podle děkana Arnošta Martínka fakulta pod jeho vedením akreditaci zatím pečlivě připravuje. Jeho odvolání však může celý proces přípravy ohrozit. Stejně tak může jeho odvolání ohrozit i projekt cvičné nemocnice v hodnotě 250 miliónů korun, k jehož úspěšnému schválení došlo na konci prázdnin. „Důvody, které vedou rektora k zahájení procesu mého odvolání, musím odmítnout. Národní akreditační úřad se jednoznačně shodnul na tom, že šlo o systémové pochybení univerzity, nikoliv o pochybení jednotlivce. Proto nařídil kontroly i na ostatních fakultách. Za posledních deset let se v čele fakulty i univerzity vystřídalo několik rektorů i děkanů, proto nerozumím tomu, proč bych měl nést za celou situaci osobní zodpovědnost,“ řekl děkan Arnošt Martínek.

Děkan během zasedání akademického senátu zároveň upozornil na fakt, že fakulta přijala celou řadu nápravných opatření ještě před příchodem kontrolní komise Národního akreditačního úřadu. Podle nových pravidel už přijala také 140 studentů, kteří v letošním akademickém roce nastoupili ke studiu všeobecného lékařství.

Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity podnět rektora k odvolání děkana na svém mimořádném zasedání projednal a návrh většinově odmítl. Celkem 12 senátorů s důvody odvolání děkana Martínka nesouhlasilo a hlasovalo proti podnětu rektora.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity vznikla před deseti lety. Ke studiu medicíny se zde ročně hlásí přes tisíc zájemců. V loňském roce fakulta zahájila výuku v angličtině, díky čemuž se také otevřela zahraničním studentům. V loňském akademickém roce (2018/2019) úspěšně ukončilo studium oboru Všeobecného lékařství celkem 64 studentů. A zatímco ještě před pár lety chtělo zůstat v ostravském regionu zhruba deset procent „čerstvých“ lékařů, podle posledního průzkumu chce nyní téměř 80 procent absolventů ostravské lékařské fakulty zůstat právě v Moravskoslezském kraji. Dohromady už se může fakulta pochlubit celkem 281 lékaři, kteří v Ostravě úspěšně dokončili studium medicíny.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 09. 2019

facebook
instagram
twitter
rss
social hub