Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Na ostravské lékařské fakultě úspěšně dokončilo studium dalších 64 lékařů

Ostravská lékařská fakulta má za sebou další promoce. V letošním roce úspěšně dokončilo studium celkem 64 lékařů, kteří si z rukou děkana docenta Arnošta Martínka v Domě kultury města Ostravy převzali své diplomy. Dobrou zprávou je, že dvě třetiny z nich plánuje nastoupit do nemocnic v Moravskoslezském kraji.

„Věřím, že naši absolventi nám budou dělat dobré jméno, podobně jako jejich kolegové, kteří u nás absolvovali studium v předchozích letech. Jejich pozice je však přece jen už o něco snazší než u prvních absolventů, kteří studium ukončili před čtyřmi lety. Věřím, že za tu dobu už mnozí zaměstnanci nemocnic poznali, že jde o kvalitní, dobře připravené lékaře s širokým rozhledem,“ říká děkan ostravské lékařské fakulty docent Arnošt Martínek. Mnozí absolventi podle něj už vědí, kam nastoupí ještě před ukončením studia.

Podle děkana někteří studenti míří na zkušenou do zahraničí. Je ale rád, že se stále víc studentů medicíny rozhodne pro práci v ostravském regionu. „Zatímco u prvních absolventů to bylo asi jen deset procent, dnes už je to víc než 80 procent absolventů, kteří chtějí zůstat v Moravskoslezském regionu,“ dodává děkan Martínek s tím, že na Lékařské fakultě Ostravské univerzity dokončilo úspěšně studium medicíny celkem 281 studentů.

Absolventi lékařské fakulty během promoce krátce zavzpomínali na nelehké období studia, ale i na humorné situace, se kterými se setkali během své praxe. Přestože fakulta vznikla už před deseti lety, upozornil za studenty během proslovu Jan Konečný, že to jako její čerství absolventi stále nebudou mít úplně jednoduché. „Jsme absolventy lékařské fakulty, která je nová a jako takoví se možná budeme muset potýkat s jinou situací než naši kolegové z jiných lékařských fakult, které mají etablované jméno a dlouholetou tradici. Možná se setkáme s jistými očekáváními, nejistotou a možná i nedůvěrou ze strany našich zaměstnavatelů, nadřízených či kolegů. Nemějme jim to za zlé. Je to přirozená reakce každého člověka na něco nového, neznámého. Nenechme však, aby nás to pohltilo,“ řekl během proslovu s tím, že se jako lékaři musí plně soustředit na dobře odvedenou práci a dál prohlubovat své vzdělání. „Lhostejnému, línému a sobeckému člověku nepomůže ani diplom z nejslovutnější univerzity. Jsme to my, absolventi, kteří vytváříme jméno a tradici naší škole,“ dodal.

Studenti také poděkovali vyučujícím a zaměstnancům fakulty za jejich trpělivost, vstřícnost a ochotu, zejména při předávání odborných znalostí a dovedností. „Rozšířili jste naše obzory a možnosti, a díky Vám jsme se při této slavnostní příležitosti sešli,“ zaznělo z úst čerstvé absolventky Elišky Kufové.

Na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity a její studijní obor Všeobecné lékařství se každoročně hlásí přes tisíc zájemců. V letošním roce přijme fakulta historicky nejvíc studentů od svého vzniku. Díky podpoře státu a Moravskoslezského kraje bude moci nastoupit ke studiu medicíny celkem 134 uchazečů. Lékařská fakulta Ostravské univerzity se dlouhodobě zaměřuje na zkvalitňování a modernizaci vzdělávání. Díky zahájení výuky v angličtině se také otevřela zahraničním studentům. V letošním roce podala projekt na vytvoření multioborového simulačního centra – takzvaně „cvičné nemocnice“. Zda bude projekt za čtvrt miliardy korun schválen, se fakulta dozví v druhé polovině roku.


Fotografie:
K. Kolowratová, Mgr. P. Grimm

Na ostravské lékařské fakultě úspěšně dokončilo studium dalších 64 lékařůNa ostravské lékařské fakultě úspěšně dokončilo studium dalších 64 lékařůNa ostravské lékařské fakultě úspěšně dokončilo studium dalších 64 lékařůNa ostravské lékařské fakultě úspěšně dokončilo studium dalších 64 lékařůNa ostravské lékařské fakultě úspěšně dokončilo studium dalších 64 lékařůNa ostravské lékařské fakultě úspěšně dokončilo studium dalších 64 lékařůNa ostravské lékařské fakultě úspěšně dokončilo studium dalších 64 lékařůNa ostravské lékařské fakultě úspěšně dokončilo studium dalších 64 lékařůNa ostravské lékařské fakultě úspěšně dokončilo studium dalších 64 lékařů


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 07. 2019

facebook
instagram
twitter
rss
social hub