Usnesení Akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské univerzity ze dne 24. června 2019

Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity vnímá situaci a dění kolem lékařské fakulty v souvislosti s Protokolem o kontrole komise NAÚ jako velmi vážnou a ohrožující budoucnost Lékařské fakulty OU a celé Ostravské univerzity. Akademický senát LF vnímá výtky kontrolní komise NAÚ k přijímacímu řízení na LF po celou dobu její existence za závažné a apeluje na vedení lékařské fakulty a vedení Ostravské univerzity ke společné a důkladné analýze Protokolu o kontrole a přípravě podkladů pro účinnou argumentaci předložených výtek ve společné odpovědi. Fakulta a univerzita na vyjádření k Protokolu o kontrole musí úzce spolupracovat a výsledný výstup musí být materiálem vzniklým na základě shody obou institucí.

Fakulta již před započetím kontroly NAÚ přijala řadu opatření k nápravě, aby se situace s přijímacími zkouškami neopakovala. Jako předčasné vidíme v této chvíli snahu hledat viníky situace v době, kdy je na stole pouze pracovní dokument bez právního dopadu a jako předčasné a nezodpovědné vnímáme v tuto chvíli výzvy k vyvození osobní odpovědnosti, adresované ať již děkanovi fakulty nebo rektorovi univerzity, a zejména jejich pokračující medializaci. Žádáme představitele vrcholných orgánů obou institucí o klidné a konstruktivní řešení, které na akademickou půdu jednoznačně patří.

Žádáme vedení lékařské fakulty i vedení Ostravské univerzity, aby při přípravě odpovědi na kontrolní zprávu NAÚ, postupovala konstruktivně, tak aby další budoucnost fakulty i univerzity nebyla ohrožena a vnímání obou institucí nebylo dále poškozováno.


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 06. 2019