OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Vyjádření Lékařské fakulty k zveřejněnému internímu protokolu o kontrole komise NAÚ

Vedení Lékařské fakulty OU nerozumí tomu, proč se protokol o kontrole komise NAÚ, který je výhradně interním materiálem, který zatím nebyl nijak připomínkován, stal předmětem široké mediální diskuze i diskuze na půdě celé univerzity. Upozorňujeme, že tento protokol slouží jen jako podklad pro sdělení stanoviska Ostravské univerzity a lékařské fakulty k jednotlivým kontrolním zjištěním v tomto dokumentu obsaženým a teprve poté bude relevantním podkladem k vydání konečného rozhodnutí Národního akreditačního úřadu.

Zároveň si dovolujeme k celé záležitosti podotknout, že navzdory šetření komise jsme už pro právě probíhající přijímací řízení přijali celou řadu opatření, která zpřísňují pravidla odvolacího řízení. Tuto skutečnost však komise během svého šetření nijak nezohlednila a navrhuje v interním dokumentu přistoupit ke krokům, které však už fakulta před několika měsíci učinila a nové procesy nastavila. Věříme, že výše zmíněnou skutečnost i námi zaslané připomínky Národní akreditační úřad ve svém konečném rozhodnutí zohlední.


Vyjádření děkana Lékařské fakulty OU doc. MUDr. Arnošta Martínka CSc.:

S ohledem na některé hlasy volající po mém odvolání (paradoxně nikoliv z Lékařské fakulty OU) bych se rád vyjádřil, že jsem veřejně deklaroval, že v případě, že se prokáže mé osobní selhání v procesu příjímacího a odvolacího řízení, budu na svoji funkci rezignovat. Nicméně předložený protokol hovoří výhradně o systémovém selhání (což například potvrzuje i vyjádření prof. Vladimíry Dvořákové). Z tohoto důvodu nespatřuji řešení ve své rezignaci, ale naopak v přijetí nápravných opatření. V době, kdy se konečně definitivně stabilizovala situace na půdě lékařské fakulty i vztahy s fakultní nemocnicí bych svou rezignaci vnímal jako opravdu nešťastné řešení, které by ničemu nepomohlo.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 06. 2019

facebook
rss
social hub