Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Nové vzdělávací moduly pro studenty Univerzity třetího věku „Žít zdravěji a aktivněji“

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence nabízí seniorům vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku ve vzdělávacím programu „Žít zdravěji a aktivněji“ již od roku 2010. V akademickém roce 2018/2019 roční vzdělávací cyklus úspěšně ukončilo 124 účastníků.

V novém akademické roce 2019/2020 jsme pro zájemce nově připravili roční (dvousemestrální) vzdělávání ve třech modulech:

  • Neurologická onemocnění v seniorském věku.
  • Duševní zdraví.
  • Problematika kardiovaskulárních nemocí.

Zájemci o vzdělávání musí být starší 50 let a mohou zvolit pouze jeden ze vzdělávacích modulů.

Výuka se uskuteční v budově Lékařské fakulty Ostravské univerzity jednou za 14 dní. Výukový den je stanoven na úterý a středu. Vzdělávání obsahuje přednášky akademiků a odborníků z praxe. Podmínkou pro ukončení studia je absolvování 70 % přednášek. Po úspěšném absolvování obdrží absolventi v rámci slavnostní promoce osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání – absolvovaného modulu. V každém modulu probíhá 6 přednášek v zimním a 6 přednášek v letním semestru (celkem 25 hodin). Přednášky jsou dále obohaceny jednou odbornou exkurzí dle zaměření modulu.

Termíny výuky (vždy od 14,00 do 15,30 hod.)

Modul 1 (neurologická onemocnění v seniorském věku) a 2 (duševní zdraví):
25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 11.12. (vánoční koncert), 19.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 13.5. 2020

Modul 3 (problematika kardiovaskulárních nemocí):
24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 11.12. (vánoční koncert), 18.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5. 2020

Zápis do jednotlivých modulů se bude konat 18. 6. 2019 ve 14 hod. a 25. 6. 2019 v 10,00 a 14,00 hod. v budově INLEK v areálu lékařské fakulty, učebna ZY-330 (3. patro).

Kapacita: max. 50 účastníků/1 modul
Cena: 500 Kč

Stručná charakteristika jednotlivých modulů

Modul 1 Neurologická onemocnění v seniorském věku
Anatomie a fyziologie centrálního nervového systému; cévní mozková příhoda -CMP (charakteristika onemocnění, diagnostika, léčba, prevence); rehabilitace pacientů po CMP; péče o pacienta s CMP; bolesti hlavy a zad (charakteristika onemocnění, diagnostika, léčba); prevence bolesti zad a hlavy (základy fyzioterapie, cvičení); poruchy spánku ve stáří (charakteristika, léčba, prevence); vybraná progresivní neurologická onemocnění (charakteristika onemocnění, diagnostika, léčba); Parkinsonova nemoc (charakteristika onemocnění, diagnostika, léčba, systém péče); demence v seniorském věku (charakteristika onemocnění, diagnostika, léčba); péče o pacienty s demencí, systém péče; prevence demence a kognitivní trénink.
Modul 2 Duševní zdraví
Systém psychiatrické péče v České republice, reforma systému psychiatrické péče; Klasifikace duševních nemocí ve stáří a jejich charakteristika, diagnostika, léčba; závislost a stáří (alkoholová, drogová, léková závislost, patologické hráčství ve stáří); prevence duševních nemocí ve stáří; psychotické poruchy, zejména schizofrenie (charakteristika onemocnění, diagnostika, léčba); poruchy nálady, deprese a úzkost ve stáří (charakteristika onemocnění, diagnostika, léčba); akutní stavy v psychiatrii (sebevraždy); léčebné postupy v psychiatrii (psychoterapie, farmakoterapie, elektrokonvulzivní léčba); právní a etická problematika v psychiatrii (lidská práva, nedobrovolná hospitalizace, omezení způsobilosti, aj.); poruchy osobnosti a poruchy chování ve stáří; relaxační metody I a II.
Modul 3 Problematika kardiovaskulárních nemocí
Anatomie a fyziologie srdce a cév; hypertenze – charakteristika onemocnění, diagnostika, léčba; Ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu (charakteristika onemocnění, diagnostika, léčba); edukace pacientů po infarktu myokardu; selhání srdce, resuscitace; antikoagulační léčba, praktická aplikace; plicní embolie (charakteristika onemocnění, diagnostika, léčba); srdeční arytmie (charakteristika onemocnění, diagnostika, léčba); onemocnění cév (charakteristika onemocnění, diagnostika, léčba); prevence kardiovaskulárních nemocí; výživa pacientů s kardiovaskulárním onemocněním; vyšetřovací metody v kardiologii.

Těšíme se na hojnou účast ve všech vzdělávacích modulech
doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
garant Univerzity třetího věku UOM LF OU

Bližší informace: Bc. Renáta Žemlová (email: ; tel. 553 461 608)


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 05. 2019

facebook
rss
social hub