Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Proběhl IX. ročník Studentské vědecké konference LF OU

Již IX. ročník Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity proběhl v Ostravě-Zábřehu ve čtvrtek 9. května 2019. Účastníci mohli shlédnout 39 zajímavých prezentací výsledků vědecko-výzkumné činnosti studentů. Kromě studentů Ostravské univerzity se aktivně zúčastnili také studenti Slovenské zdravotnické univerzity v Banskej Bystrici nebo Jesseniovy lekárskéj fakulty-Univerzity Komenského v Bratislavě. Komise hodnotily odbornou úroveň a zpracování příspěvku, styl prezentace, ale také originalitu zvoleného tématu.


Ve čtyřech sekcích byly zvoleny následující vítězné prezentace:

Sekce Všeobecné lékařství

 1. Radovan Bunganič, Kamila Revendová - Stanovení Chitinase 3-like 1 v likvoru u pacientů s roztroušenou sklerózou
 2. Simona Havlíková, Mgr. Jana Kociánová - Studium antimikrobiálních účinků hyperbarické oxygenoterapie v kombinaci s antibiotiky
 3. Kamila Revendová - Stanovení monoklonálních lehkých řetězců (FLC) různými analytickými metodami

Sekce Nelékařské obory – bakalářské

 1. Patrik Beňuš - Vplyv prostredia a dýchacieho cvičenia podľa metódy Wima Hofa na výkon u športovcov
 2. Veronika Paličková - Problematika autoterapie u bolestí dolní části zad
 3. Petra Porubová - Detekce protilátek proti interferonu beta v monitoraci léčby pacientů s roztroušenou sklerózou

Sekce Nelékařské obory – magisterské

 1. Bc. Veronika Vašendová - Vliv transkutánní vagové stimulace na paměť – pilotní studie
 2. Bc. Katka Bobčíková - Hodnocení stavu výživy u seniorů s chronickou formou ischemické choroby srdeční
 3. Bc. Daniel Krahulec - Vliv typu fotbalové obuvi na biomechaniku dolní končetiny

Sekce Postgraduální studium – doktorské

 1. Mgr. Petra Matulová - Význam genetických faktorů u karcinomu prsu
 2. Mgr. Romana Ulbrichtová - Tecnomatix Jack - praktické využitie pri hodnotení pracovných podmienok
 3. MUDr. Petr Ostruszka - Změny v poruchách vyprazdňování po sleeve gastrektomii

Vítězům předal věcné ceny a finanční stipendium ředitel Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA.

Děkujeme za účast všem zúčastněným studentům, akademikům i hostům a budeme se těšit na viděnou opět v příštím akademickém roce.

Konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity proběhla za podpory Moravskoslezského kraje, společnosti AGEL a. s., Vítkovické nemocnice a.s. pod záštitou Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D., náměstkyně primátora statutárního města Ostravy.


IX. ročník Studentské vědecké konference LF OUIX. ročník Studentské vědecké konference LF OUIX. ročník Studentské vědecké konference LF OUIX. ročník Studentské vědecké konference LF OUIX. ročník Studentské vědecké konference LF OUIX. ročník Studentské vědecké konference LF OUIX. ročník Studentské vědecké konference LF OUIX. ročník Studentské vědecké konference LF OUIX. ročník Studentské vědecké konference LF OUIX. ročník Studentské vědecké konference LF OUIX. ročník Studentské vědecké konference LF OUIX. ročník Studentské vědecké konference LF OUIX. ročník Studentské vědecké konference LF OUIX. ročník Studentské vědecké konference LF OU


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 05. 2019

facebook
rss
social hub