OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Nové odběrové místo - INLEK

Lékařská fakulta Ostravské univerzity otevírá své nové pracoviště - odběrové místo v areálu INLEK (budova ZY) na adrese Syllabova 1266/19, 703 00, Ostrava. Toto odběrové pracoviště se bude zaměřovat především na odběry krve k výzkumným účelům.

Po splnění všech podmínek k získání statutu zdravotnického zařízení, v pátek 22. března tohoto roku nabylo rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb právní moci. Odběrové místo se tak stalo prvním zdravotnickým pracovištěm v nově zrekonstruované budově bývalé porodnice v Zábřehu, která slouží nejen medikům, ale také souvisejícím přírodovědným a sociálním oborům a výzkumu Ostravské univerzity.

Odběry krve tvoří významnou součást studií. Odebrané vzorky krve jsou podrobeny speciálním laboratorním vyšetřením. Snahou studií je přispět k pochopení příčin zdravotního stavu populace, porozumět rizikovým faktorům, vyvinout nové principy testování založené na moderních laboratorních metodách a podobně.

Neopominutelný je informovaný souhlas, který je vyžadován z důvodu ochrany účastníků ve studiích. Informovaný souhlas je vypracován pro každou studii individuálně, tak aby odpovídal jeho výzkumnému záměru. Přináší účastníkům studie důležité informace a současně dokládá souhlas se zapojením do studie.

Odběrové místo bude v provozu od pondělí do pátku od 7:00 do 15:30 hodin dle domluvy s vedoucím pracoviště. Toto odběrové místo, bude fungovat formou objednávek, je vymezeno zejména pro účastníky probíhajících studií. Pracoviště slouží také jako výuková základna pro studenty Lékařské fakulty.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 04. 2019

facebook
rss
social hub