OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Lékařská fakulta OU vydala novou publikaci

obálka Lékařská fakulta vydala novou publikaci tentokrát z oboru klinické biochemie. Má upozornit nejen na důležitost oboru klinické biochemie jako takové, ale zároveň studentům usnadnit díky bohatému obrazovému materiálu, tabulkám a schématům i studium nelehkého oboru. Publikace je o to zajímavější, že na její tvorbě pracovali nejen akademici lékařské fakulty, ale i samotní studenti.

Kniha si klade za cíl poukázat na aplikaci poznatků z oboru klinické biochemie v běžné lékařské praxi. Jednotlivé kapitoly tvoří kazuistiky, které jsou rozšířeny o texty, rozebírající nejdůležitější témata týkající se jednotlivých případů.

Publikace je určena pro studenty všeobecného lékařství a studenti ji naleznou v elektronické verzi na Portále OU nebo ve formě povinných výtisků ve Studovně LF OU a v Univerzitní knihovně OU.


Název publikace: Vybrané kazuistiky z klinické biochemie

Autoři: MUC. Tibor Porubän, MUDr. Martin Zulák, MUDr. Věra Ploticová, MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D., MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D.

Grafika a ilustrace: MUDr. Jan Roman, MUC. Tereza EkrtovZveřejněno / aktualizováno: 23. 01. 2019

facebook
rss
social hub