Lékařská fakulta Ostravské univerzity podala kvůli kauze přijímacího řízení trestní oznámení

Vedení Lékařské fakulty OU podalo trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli sérii článků Lidových novin, jejichž redaktor získal osobní údaje několika tisíců studentů. Tyto osobní údaje studentů noviny zneužily k sepsání několika nepravdivých nebo zavádějících článků o ostravské lékařské fakultě. Vedení fakulty pevně doufá, že Policie ČR začne tuto záležitost zcela neodkladně řešit i s ohledem na fakt, že Lidové noviny začaly v posledních několika dnech na základě nezákonně získaných osobních údajů kontaktovat i samotné studenty.

Přes sérii nepříjemných článků Lidových novin děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity doc. MUDr. Arnošt Martínek CSc. odmítá, že by ostravská lékařská fakulta při přijetí studentů právně pochybila. Podle něj je způsob a forma přijímacího řízení na univerzitu neměnná od roku 1993, kdy vznikla zdravotně sociální fakulta. „Přijímací řízení vždy proběhlo v souladu s platným vysokoškolským zákonem a s vnitřními předpisy. Navíc uvedený způsob a forma přijímacího řízení byly podrobeny za celou dobu trvání fakulty minimálně třem auditům, které žádné nedostatky v rámci přijímacího řízení neshledaly,“ říká děkan Arnošt Martínek s tím, že pokud by fakulta manipulovala s výsledky přijímacího řízení, jak tvrdí Lidové noviny, jen těžko by například v srpnu úspěšně obhájila Institucionální akreditaci zdravotnických nelékařských oborů.

Celou kauzu údajné manipulace s přijímáním studentů na fakultu odstartovaly Lidové noviny, které nezákonným způsobem získaly citlivé osobní údaje všech studenů lékařské fakulty, kteří se ke studiu hlásili v posledních deseti letech. Nyní začala redakce ve snaze o pokračování této kauzy studenty a jejich rodiny osobně kontaktovat. V předchozích dnech se redaktor Lidových novin snažil kontaktovat například vnučku děkana Martínka s tím, že chystá článek o tom, že se na školu dostala protekčně. „V posledních dvou letech jsme na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity přijali na odvolání celkem 145 studentů, z nichž jich ke studiu nakonec po zápise nastoupilo 133. To, že si pan redaktor vybral zrovna případ mé vnučky, samozřejmě není náhoda. Vnímám celou situaci jako pokračování snahy o mé odstranění z funkce děkana této fakulty. To, že se pan redaktor neštítí využít ukradené osobní údaje a obtěžovat samotné studenty či jejich rodiny, mě samozřejmě mrzí. Jeho „motivace“ musí být asi hodně silná,“ říká děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity doc. MUDr. Arnošt Martínek CSc.

Lékařská fakulta proto podala v celé věci trestní oznámení a pevně doufá, že Policie ČR začne celou záležitost bezodkladně řešit. Zejména s ohledem na fakt, že redakce disponuje osobními daty několika tisíc studentů a podle všeho plánuje tyto informace nadále zneužívat. „Z důvodu možného zásahu do trestního šetření i z důvodu právních rizik dalšího využívaní trestním způsobem získaných osobních dat v rozporu s GPDR, se proto už nebudeme k celé kauze do skončení trestního řízení vyjadřovat,“ dodává děkan Martínek.

Děkan, i po dohodě s vedením univerzity, jmenoval v závěru roku tříčlennou odbornou komisi v čele s JUDr. Petrem Pyšným, jejímž úkolem je na základě analýzy zjištěných připomínek vydat „Opatření děkana k přijímacímu řízení“ tak, aby bylo dosaženo upřesnění způsobu přijímacího řízení a nikdo nemohl zvolený způsob přijetí studentů na fakultu opět napadnout.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 01. 2019