OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Lékařská fakulta začala pracovat na úpravě vnitřních předpisů

Lékařská fakulta má od čtvrtka 13. prosince nového děkana doc. MUDr. Arnošta Martínka CSC. Jak už sám avizoval například redakci České televize, jedním z jeho prvních úkolů, bude snaha o úpravu vnitřních předpisů s cílem novelizace podmínek přijímacího řízení. Ustanovil proto speciální tříčlennou komisi v čele s JUDr. Petrem Pyšným, která dostala za úkol připravit novelizaci podmínek přijímacího řízení, respektive pak podmínek o rozhodování děkana o odvolání uchazeče proti rozhodnutí o nepřijetí a podmínek pro obnovu řízení v souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb. - o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 12. 2018

facebook
rss
social hub