OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Noc plná zážitků na Lékařské fakultě OU

V podvečer 5. října se v areálu Lékařské fakulty již počtvrté rozběhla vědecko-popularizační akce Noc vědců. Ta se letos nesla v duchu „osmičkových výročí“ a zejména toho nejkulatějšího – tématem bylo „100 let české vědy“.

O žádné nudné hodiny dějepisu v lavicích se však zdaleka nejednalo. Ačkoli lavice byly také potřeba - tentokrát ovšem zejména na aktivní práci a podívanou. Například na těch v učebně, kterou ovládl Ústav patologie, byly vystaveny historické mikrotomy, tedy přístroje na zhotovení velmi tenkých řezů z tkání pro histologické zkoumání. Na těch současných si pak mohli návštěvníci takové řezy sami vyrobit či si je prohlédnout pod mikroskopem.

Naopak z některých učeben jsme museli lavice odnést, aby nepřekážely aktérům ani divákům. Velký ohlas sklidilo představení asistenčních pejsků (canisterapie), které zajistila společnost Podané ruce, z. s. Rušno bylo také při pohybových hrách pro děti, které si spolu s dalšími aktivitami pro malé návštěvníky připravily studentky oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii pod vedením Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence.

„Mobilní nemocnici“ pak na chodbě rozložili studenti z organizace IFMSA. V rámci projektu Nemocnice pro medvídky se z dětí na pár minut stali opravdoví lékaři v pláštích a rouškách, kteří léčili své plyšové pacienty.

(Nejen) Starší generace si mezitím mohla ověřit, jak je na tom se zrakem a sluchem. Profesionální laboratorní měření zajistil Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví. Ten také návštěvníkům zprostředkoval informace o tom, jak je to doopravdy s vlivem elektromagnetického záření, hluku, vibrací i znečištěného ovzduší na naše zdraví. A pokud tyto poznatky posluchačům zvedly tlak, medici jim ho o patro níž změřili a dali doporučení, jak jej udržovat v optimální výši.

Péčí o vlastní zdraví, konkrétně dietologií, se zabývaly také přednášky studentek oboru Nutriční terapie z Ústavu fyziologie a patofyziologie. A jiný ústav – rehabilitace – poskytl návštěvníkům možnost nechat si otestovat kognitivní funkce, vyšetřit chodidlo či se naučit správně sedat i sedět.

No a kdyby se z těch všech informací a zážitků někomu zamotala hlava, zasáhli by zdravotničtí záchranáři – nebo také laici, kteří prošli jejich testem první pomoci a následnou instruktáží o tom, jak ji správně poskytnout.

Velké poděkování za další úspěšný ročník Noci vědců na Lékařské fakultě OU patří všem jejím aktérům, zaměstnancům a studentům, kteří se do pořádání aktivně zapojili, a také rektorátnímu Centru marketingu a komunikace za záštitu celé akce.

Noc plná zážitků na Lékařské fakultě OUNoc plná zážitků na Lékařské fakultě OUNoc plná zážitků na Lékařské fakultě OUNoc plná zážitků na Lékařské fakultě OUNoc plná zážitků na Lékařské fakultě OUNoc plná zážitků na Lékařské fakultě OUNoc plná zážitků na Lékařské fakultě OUNoc plná zážitků na Lékařské fakultě OUNoc plná zážitků na Lékařské fakultě OUNoc plná zážitků na Lékařské fakultě OUNoc plná zážitků na Lékařské fakultě OUNoc plná zážitků na Lékařské fakultě OUNoc plná zážitků na Lékařské fakultě OUNoc plná zážitků na Lékařské fakultě OUNoc plná zážitků na Lékařské fakultě OUNoc plná zážitků na Lékařské fakultě OU

Zveřejněno / aktualizováno: 17. 10. 2018

facebook
rss
social hub