OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

První zahraniční studenti medicíny na Lékařské fakultě v Ostravě

Lékařská fakulta OU zahájila v letošním akademickém roce vzdělávání zahraničních studentů, a to v anglickém studijním programu General Medicine. Po úspěšném přijímacím řízení nastoupilo 14 studentů. Národnosti jsou různé, ale většina z nich pochází z Velké Británie, Kypru a Řecka. Při zápisu do studia některé studenty doprovázeli jejich rodiče, kteří velmi pozitivně hodnotili přístup fakulty, vstřícnost i lokalitu města Ostravy. Program General Medicine je totožný se studijním programem Všeobecné lékařství, kdy výuka probíhá v angličtině a povinným „cizím jazykem“ je český jazyk.


studentiZveřejněno / aktualizováno: 13. 09. 2018

facebook
rss
social hub