Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Vyjádření vedení Lékařské fakulty k nepravdivým informacím k situaci na LF OU

V médiích se opakovaně objevují zavádějící vyjádření k Lékařské fakultě Ostravské univerzity, včetně nesprávných a nepravdivých informací o stavu a činnostem fakulty. Vedení Lékařské fakulty cítí potřebu uvést tyto informace na pravou míru.

„…v době mého vedení s mým týmem získala fakulta pověst mladé a dynamicky se rozvíjející se fakulty, o čemž svědčí řada získaných akreditací za mého působení, … za působení mého nástupce byly zrušeny některé dobré projekty důležité pro její rozvoj. Důsledkem je nyní ohrožená reakreditace lékařské fakulty.“ (Týden.cz, 17. 7. 2018)

Na LF OU je aktuálně akreditováno 37 studijních oborů, fakulta patří mezi největší svého druhu v ČR. Akreditace a reakreditace probíhají kontinuálně od vzniku fakulty tj. od roku 1993. Za období 2015-2016 (doc. Zonča) proběhly úspěšné akreditace 5 nových oborů vždy standardně po ukončení předchozího cyklu studia, dále reakreditace 4 oborů a také 3 neúspěšné akreditace. V letech 2017-2018 (doc. Martínek) se úspěšně realizují akreditace plánovaných 23 studijních programů v rámci samostatné a institucionální akreditace. Za doby působení děkana doc. Martínka nebyly zrušeny žádné projekty navrhované a řešené Lékařskou fakultou. V porovnání s obdobím 2015-2016, vzrostl v letech 2017-2018 počet získaných a řešených projektů (úspěšnost v získávání projektů z 42% na 87%, počet řešených projektů z 59 na 74). Byly podány a získány 2 nové mezinárodní projekty. Naopak důsledkem personální politiky předchozího vedení byl ze soutěže z formálních důvodů vyřazen významný projekt velkého simulačního centra důležitého pro rozvoj Lékařské fakulty tzv. „cvičné nemocnice“ ve výši 280 mil. Kč.

„…aby Lékařská fakulta získala opět to jméno mladé a dynamické fakulty tak, jak tomu bylo před 2 lety, během poslední doby fakulta určitým způsobem ztratila…“ (ČT regiony, 11. 7. 2018)

Lékařská fakulta se za poslední dva roky stabilizovala a rozvíjela. V září 2018 bude poprvé zahájeno studium anglického programu General Medicine, které se intenzivně připravovalo v posledních dvou letech. V oblasti zahraničních vztahů bylo na fakultě jen za poslední rok uzavřeno 7 nových bilaterálních smluv o spolupráci se zahraničními univerzitami a 4 nové smlouvy pro obor General Medicine. Došlo k výraznému nárůstu počtu podaných a získaných výzkumných projektů. V letošním roce v rámci institucionální akreditace fakulta úspěšně akreditovala všechny zdravotnické studijní programy. Výrazně stoupl také zájem zahraničních studentů o praktické stáže organizované LF OU (např. v letošním roce 9 studentů v rozsahu 70 týdnů). Fakulta připravuje zahájení výuky dalších dvou anglických studijních programů. Všechna pracoviště děkanátu, včetně odd. vědy a výzkumu, ekonomického a projektového oddělení, jsou personálně stabilizována.

„Fakulta má problémy se zajištěním kvality. V dubnu s ní zahájil správní řízení Národní akreditační úřad, podle úřadu fakultu trápí nedostatek pedagogů. Z toho důvodu hrozí, že fakulta nebude moci přijímat studenty do jednoho ze svých oborů. Je ohrožená reakreditace Lékařské fakulty.“ (Týden.cz, 13. 7. a 17. 7. 2018)

V rámci institucionální akreditace budou v letošním roce na Lékařské fakultě úspěšně akreditovány zdravotnické studijní programy. V říjnu 2017 vedení fakulty nevyhlásilo přijímací řízení pro studijní obor „Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací“, který je aktuálně připravován k nové akreditaci podle nových akreditačních standardů Národního akreditačního úřadu (NAU). Správní řízení NAU je technický termín pro standardní proces projednávání žádostí vysokých škol o udělení akreditace studijním programům.

„Tomu představitelé fakulty vytýkají, že ji přivedl do personálních i ekonomických problémů. Zonča tvrdí opak: …ekonomicky jsme si vedli výborně, skončili jsme 15 milionů v plusu…“ (MF Dnes, 31. 7. 2018)

Za kalendářní rok 2015 došlo na Lékařské fakultě k hospodářskému výnosu ve výši 16,6 mil. Kč. Hlavní podstatou pozitivní bilance však nebyla „úspora“ provozu fakulty, ale především významné navýšení rozpočtu fakulty přidělených prostředků MŠMT o 17% tj. 11 mil Kč oproti předchozímu roku a pokračující finanční podpora Magistrátu města Ostravy ve výši 8 mil Kč určená pro rozvoj oboru Všeobecné lékařství. Ve stejném období byla vedením fakulty realizována iracionální úsporná opatření s pochybnými výsledky, např. katedrám byl zakázán nákup základních provozních prostředků z rozpočtových zdrojů (učitelé si museli zajišťovat ze svých zdrojů např. i baterie do ovládačů standardně používaných pomůcek a přístrojů). K potenciální úspoře mzdových prostředků došlo také v důsledku vysoké fluktuace pracovníků děkanátu, kdy za zkušené dlouholeté zaměstnance byli přijímání mladí pracovníci zařazeni do nižší platové třídy.

„Zavedli jsme systém pravidelných měsíčních schůzek. Každý měsíc se schází vedení Fakultní nemocnice s vedením Lékařské fakulty.“ (ČT regiony, 14. 6. 2018)

Od února 2018 proběhly pouze dvě schůzky vedení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU (27. 3. a 29. 5. 2018). Z poslední schůzky není ke dnešnímu dni zpracován ani zápis, ani přehled úkolů a jejich plnění.

„Je známo, že na Lékařské fakultě existuje celá řada vědeckých projektů, jejichž součástí je odesílání vzorků do stejné laboratoře, vůči které jsou tito přednostové ve středu zájmů, dodal ředitel FNO.“ (Moravskoslezský deník.cz, 13. 7. 2018)

Za posledních 10 let (2009 - 2018) byly z Lékařské fakulty do laboratoře CGB odeslány vzorky ve fakturované částce 59 986 Kč. Jednalo se o vzorky ze dvou studentských projektů interní grantové soutěže Ostravské univerzity (SGS), které byly řešeny v letech 2014 - 2015.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 08. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub