Nové mezioborové postupy v oblasti medicíny katastrof a bezpečnosti zdravotnických zařízení

Řešitel: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Pracoviště: Ústav medicíny katastrof

Anotace

Předkládaný projekt posiluje rozvoj mezioborového partnerství a spolupráci mezi zdravotnickými a technickými obory, zabývajícími se řešením následků hromadných neštěstí.

V rámci projektu budou identifikována rizika mimořádných událostí v Moravskoslezském kraji typu havárií a katastrof. Budou vyvíjeny nové on line monitorovací systémy, a to identifikační lokalizační náramky k průběžnému sledování zdravotního stavu zraněných osob nejen v oblasti mimořádné události, ale i po dobu jejich ošetřování ve spádových nemocnicích. Ve spolupráci s IT technologiemi budou dále vyvíjeny automatické alternativní evakuační scénáře nemocnic v návaznosti na vyvíjený on line monitorovací a klasifikační systém zraněných k zajištění jejich bezpečnosti (záměna identifikace, náhlé zhoršení zdravotního stavu zraněného, nedostatek akutních lůžkových kapacit nemocnic).

Podstatnou součástí projektu je prohloubení spolupráce s aplikační sférou, a to jak v oblasti přenosu znalostí a technických možností řešení rozlišovacích náramků u firmy Commfes, tak ve spolupráci s FNO, jako virtuální laboratoří pro ověření funkčnosti navržených postupů včetně vývoje a nácviku nových léčebných metod uplatňovaných při ošetřování hromadných úrazů.

Realizací projektu vznikne nové výzkumné a vzdělávací pracoviště, které významně přispěje k prohloubení spolupráce mezi oběma zapojenými vysokými školami a aplikační sférou v oblasti zdravotnictví, což je pracoviště, které dosud na území MSK chybí.

Projekt jako celek přispěje k zvýšení inovační výkonnosti a konkurenceschopnosti dvou univerzit a největší nemocnicí, působících na území ITI Ostravsko, a přispěje k lepší připravenosti zdravotnických zařízení na případné hromadné neštěstí.


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 05. 2018