Akutní respirační selhání / Umělá plicní ventilace a monitoring

Řešitel: prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Pracoviště: Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů

Anotace

Akutní respirační selhání (ARF), a především jeho nejtěžší forma, syndrom akutní dechové tísně, ARDS, patří k nejzávažnějším zdravotně-ekonomickým tématům současné mezioborové intenzívní péče. Vědecko-výzkumné plány jsou doposud realizovány především týmem KARIM FN Ostrava, který má zkušenosti s klinickou aplikací celého spektra činností týkajících se pacientů s různou formou náhrady plicních funkcí (umělá plicní ventilace, UPV, extrakorporální oxygenace), včetně publikační činnosti tykající se tohoto tématu. Cílem je podpořit povědomí o UPV, především zpřesnění její monitorace a identifikaci rizik. Dále o studium problematiky ARF z pohledu epidemiologického, prognostického a patofyziologického, s předpokládaným přínosem pro klinickou praxi. V plánu je výzkum na lokální i na multicentrické úrovni.


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 05. 2018