OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

SVK LF OU 2018 – věda má zelenou

Dne 10. května 2018 proběhl pod záštitou pana děkana, doc. MUDr. Arnošta Martínka, CSc., v budově ZY-INLEK VIII. ročník Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Letošního ročníku se zúčastnilo přes 60 přednášejících studentů, kteří zde prezentovali výsledky vlastní vědecko-výzkumné činnosti. Kromě studentů Ostravské univerzity se zúčastnili také studenti Univerzity Palackého v Olomouci, Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Masarykovy univerzita v Brně, Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovy lekárské fakulty v Martine.

Studenti soutěžili v následujících sekcích:

SEKCE – Všeobecné lékařství
1. místoDominika Bártková, Viktória Hránková (studentky LF OU)
Diagnostika, léčba a následná péče o pacienty s retromarginální zlomeninou spodiny očnice
2. místoErik Rumpel (student LF OU)
Farmakokinetika lamotriginu a valproátu při dvojkombinační terapii v průběhu těhotenství – kazuistika
3. místoMichal Kulnig (student LF OU)
Senzitivita zobrazovacích metod možných krčních metastáz u spinocelulárního karcinomu orofaciální oblasti
3. místoMichelle Mazancová (studentka LF OU)
Epidemiologie zhoubných nádorů ledvin v ostravském regionu
Komise:prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc., doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D., MUDr. Naděžda Petejová, Ph.D., MSc., MUDr. Václav Procházka, Ph.D.

SEKCE – Ošetřovatelství a porodní asistence
1. místoBc. Dana Vyhlídalová (studentka LF OU)
Účinnost materiálů obsahujících med v léčbě nehojících se ran
2. místoBc. Petra Bartošíková (studentka LF OU)
Efekt nefarmakologických metod na snížení intenzity bolesti u dětí
3. místoTereza Rajcová (studentka LF OU)
Aniball – metoda prevence porodního poranění
3. místoJaroslav Madleňák (student Univerzity Komenského v Bratislave / Jesseniovy lekárské fakulty v Martine)
Skríning rizika pádu u pacientov s neurologickým ochorením
Komise:Mgr. Jarmila Siverová, Ph.D., DiS, PhDr. Bohdana Dušová, Ph.D., prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., PhDr. Ilona Plevová, PhD., PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

SEKCE - Nelékařské obory - bakalářské
1. místoAnna Selníková (studentka LF OU)
Posouzení vlivu pravidelného běhu do zatáčky na atletickém ovále na atletovo držení těla
2. místoMarkéta Jakšová (studentka LF OU)
Vyšetření mitotické aktivity u vybraných maligních nádorů v klasických preparátech a s využitím protilátky pHH3
3. místoDominika Soušková (studentka LF OU)
Srovnání dvou metod stanovení inzulinu v lidském séru
3. místoLucia Čepelová (studentka LF OU)
Výskyt hypermobility u profesionálnych plavcov
Komise:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D., RNDr. Hana Sochorová, Ph.D., Ing. Mgr. Jakub Wrona

SEKCE – Nelékařské obory - magisterské
1. místoMgr. Aleksandra Nikolić (studentka Masarykovy univerzity v Brně, LF)
Stravovací zvyklosti u dialyzovaných pacientů
2. místoKristýna Mrkvová (studentka LF OU)
Biomechanické rizikové faktory chůze v barefoot obuvi
3. místoJana Habernalová (studentka LF OU)
Stravovací zvyklosti pacientů po bariatrických operacích
3. místoLenka Slobodníková (studentka Masarykovy univerzity v Brně, LF)
Chróm vo vzťahu k obezite
Komise:prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc., MVDr. Halina Matějová, Mgr. Karin Petřeková

SEKCE – Postgraduální studium - doktorské
1. místoKateřina Andelová (studentka LF OU)
Inovace diagnostického algoritmu užitím nových biomarkerů u blíže nespecifikovaného renálního postižení v dětském věku - pilotní studie
2. místoMária Tatarková (student Univerzity Komenského v Bratislave / Jesseniovy lekárské fakulty v Martine)
Analýza kadmia, chrómu a olova vo vybraných vzorkách ovocných destilátov určených pre vlastnú spotrebu pilotná študia
3. místoDebora Jančatová (studentka LF OU)
Zkušenosti s balónkovou plastikou Eustachovy tuby
3. místoErika Hrudíková-Vyskočilová (studentka Univerzity Palackého v Olomouc, LF)
Zhodnocení farmakokinetické interakce mezi amiodaronem/desethylamiodaronem a metoprololem
Komise:doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.

Studenti byli za své výkony odměněni mimořádným stipendiem a věcnými cenami. Hodnoceni byli na základě odborné úrovně zpracování zvoleného tématu, úrovně prezentace a originality zvoleného tématu. Sponzorem konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity byl Moravskoslezský kraj a AGEL a. s.

Děkujeme za účast všem prezentujícím studentům, akademikům i hostům a budeme se těšit opět v příštím školním roce.ÚvodÚvodÚvodKomise sekce Ošetřovatelství a porodní asistenceKomise sekce Nelékařské obory - bakalářskéKomise sekce Postgraduální studium - doktorskéSVK LF OU 2018 – věda má zelenouSVK LF OU 2018 – věda má zelenouKomise sekce Všeobecné lékařstvíSVK LF OU 2018 – věda má zelenouKomise sekce Nelékařské obory - magisterskéVítězové sekce Všeobecné lékařstvíVítězové sekce Ošetřovatelství a porodní asistenceVítězové sekce Nelékařské obory - bakalářskéVítězové sekce Nelékařské obory - magisterskéVítězové sekce Postgraduální studium - doktorskéSVK LF OU 2018 – věda má zelenouSVK LF OU 2018 – věda má zelenouZveřejněno / aktualizováno: 16. 05. 2018

facebook
rss
social hub