Medik roku 2018

Ve dnech 13. - 15. dubna 2018 se v Jindřichově Hradci konal již 4. ročník soutěže Medik roku 2018, kterého se zúčastnili i naši studenti 5. ročníku Lékařské fakulty Ostravské univerzity (ve složení Vlaďka Jagerová, Michaela Urbanová, Jan Fojtík, Roman Dvořák a Tomáš Michalčák) za podpory vedení fakulty. Jednalo se o soutěž pětičlenných týmů mediků ze 4. - 6. ročníků lékařských fakult z České a Slovenské republiky, kde si studenti mohli vyzkoušet své medicínské znalosti a dovednosti pod dohledem zkušených lékařů. Celkem se soutěže zúčastnilo 19 týmů, které si změřily síly ve 12 soutěžních disciplínách. Studenti si mohli vyzkoušet např. videolaryngoskopii u dítěte, resuscitaci novorozence, endoskopické a laparoskopické dovednosti na moderních trenažérech, kanylaci periferní žíly nebo simulaci porodu. Ceny vítězným týmům předal ministr zdravotnictví pan Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, který rovněž danou akci zaštítil. Naši studenti se umístili na celkovém 15. místě a své dojmy popisuje za celý tým student Tomáš Michalčák: „Jsme velice rádi, že jsme se zúčastnili této jedinečné akce, na kterou se náš tým skoro celý rok těšil. Poznali jsme spoustu skvělých lidí z jiných lékařských fakult, vyzkoušeli si prakticky mnoho různých činností, které se nám jistě budou hodit do naší praxe a bavili se na výborně připraveném doprovodném programu. Asi nejvíce nás zaujala disciplína s názvem: Řešení kritického stavu dospělého, kdy jsme si na výborně připravené modelové situaci mohli zkusit algoritmus rozšířené neodkladné péče. Tuto akci můžeme svým kolegům jen a jen doporučit a věříme, že se příštího ročníku zúčastní více týmů z naší fakulty. Stojí to opravdu za to!“.

Reportáž České televize .. 16. minuta

Tomáš Michalčák, 5. ročník VL

Medik roku 2018Medik roku 2018Medik roku 2018