Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

IFMSA March Meeting 2018 Egypt

Delegace z České republiky, ve které jsme byli i my - studenti Lékařské fakulty OU, se na začátku března zúčastnila IFMSA March Meeting 2018 Egypt. V rámci meetingu jsme se účastnili paralelních sekcí zaměřených na témata jako jsou veřejné zdraví, prevence pohlavně přenosných onemocnění, způsoby vzdělávání v různých zemích apod.

Roman Dvořák (5.ročník Všeobecné lékařství), se jako zástupce

vedoucího delegace, účastnil valného zasedání, kde byly přijaty health policy statements organizace pro spolupráci s WHO a zvolilo se vedení organizace na další rok.

Aneta Sýkorová (1. ročník Všeobecné lékařství) se účastnila sekce NMO management, v rámci které absolvovala tréninky na téma: nenásilná komunikace, finanční hospodaření, leadership a organizace projektu a jeho PR dopady. Na meetingu rovněž prezentovala naše projekty a čerpala nové nápady od ostatních států. Zároveň měla možnost porovnat a zjistit, jak funguje organizace a lékařské vzdělávání v jiných zemích.

Česká delegace zaznamenala obrovský úspěch. Získala 1. místo v hodnocení „nejlepší stážová sekce“ v rámci celé IFMSA na Exchange fair a také se podařilo dojednat mnoho lukrativních stáží na další rok se zeměmi, jako je například Švédsko nebo Island. V rámci „social“ programu se český tým aktivně zapojil do Culture Night a také National Food and Drink Event, kde jsme prezentovali naše univerzity, fakulty a Českou republiku.

V rámci MM 2018 proběhl také Theme event. Tématem byly infekční nemoci spojené s lidskou migrací a jejich výskyt v netypických lokalitách. Zde byli přítomni a diskutovali odborníci z vedení WHO, ředitel kanceláře WHO pro Egypt, náměstkyně ministra zdravotnictví. Přednášky na téma problematika dostupnosti lékařské péče pro všechny bez rozdílu, se zúčastnili zástupci mnoha dalších globálních institucí s tímto zaměřením, a byly z hlediska aktuality tématu největším přínosem.

Z meetingu jsme si odnesli spoustu nových zážitků, zkušeností, nápadů a taktéž přátel. Jsme rádi, že jsme měli možnost reprezentovat naši republiku a převážně naši fakultu.

Za LF OU a českou delegaci IFMSA CZ
Roman Dvořák, Aneta Sýkorová

IFMSA March Meeting 2018 EgyptIFMSA March Meeting 2018 EgyptIFMSA March Meeting 2018 EgyptIFMSA March Meeting 2018 Egypt

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 04. 2018

facebook
rss
social hub