Podpora z MSK umožnila vybudování kvalitního zázemí pro biomedicínský výzkum

V rámci podpory MSK „Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání“ probíhal na Lékařské fakultě Ostravské univerzity projekt „Mikroprostředí kostní dřeně u mnohočetného myelomu: Aplikace 2D a 3D in vitro modelu s využitím pacient specifických mezenchymálních kmenových buněk derivovaných z iPSCs“.

Díky podpoře MSK došlo v letech 2016 - 2017 ke značnému posunu v probíhajících výzkumných projektech, iniciaci nových projektů, rozšíření metodického zázemí a vědeckých aktivit, včetně zahájení spolupráce s několika excelentními zahraničními týmy z univerzit v Německu, Španělsku a Anglii.

Byla vybudována specializovaná laboratoř pro práci s lidskými buněčnými kulturami, která poskytuje nezbytné a v rámci MSK unikátní zázemí pro biomedicínský výzkum. Laboratoř následně získala akreditaci Ministerstva Zdravotnictví pro práci s geneticky modifikovanými organizmy do úrovně BioSafety Level 2.

Výzkumný tým byl posílen o dva postdoktorátní pracovníky ze zahraničí s dlouholetými zkušenostmi v oblasti biomedicínského výzkumu a excelentní publikační aktivitou.

Realizace výše popsaných aktivit napomohla zvýšit atraktivitu pracoviště, Ostravské univerzity a MSK pro nové Ph.D. studenty, vědecké pracovníky a širokou veřejnost.

Podpora z MSK umožnila vybudování kvalitního zázemí pro biomedicínský výzkumPodpora z MSK umožnila vybudování kvalitního zázemí pro biomedicínský výzkumPodpora z MSK umožnila vybudování kvalitního zázemí pro biomedicínský výzkum