Noc vědců na Lékařské fakultě

V České republice potřinácté, v Ostravě popáté, na Lékařské fakultě potřetí. Téměř 8 000 návštěvníků v celé Ostravě, kolem tří set na Lékařské fakultě. Tyto součty doprovázejí letošní Noc vědců, již tradiční vědecko-popularizační akci, která otevírá veřejnosti zákulisí vědeckých institucí a univerzit a zábavnou formou prezentuje poznání, objevování, myšlení. Letošní ročník se nesl v duchu „Mobility“, která byla nosným tématem celé akce. V pátek 6. 10. od páté hodiny odpolední se tedy vše dalo do pohybu i na naší Lékařské fakultě.

Děti si mohly ve speciálních výukových prostorách Katedry intenzivní medicíny a forenzních oborů vyzkoušet, zda by byly dobrými malými záchranáři a uměly poskytnout první pomoc. Na řidiče (a nejen je) pak čekala zkouška v podobě simulace dopravní nehody s následným poskytnutím první pomoci – vše samozřejmě pod odborným dohledem.

Nejen pro záchranu osob po autonehodách je třeba krev – o krevních transfúzích a dalších otázkách spojených s dárcovstvím krve hovořila primářka ostravského Krevního centra FNO doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D. V dětském koutku Krevního centra pak byly připraveny tvůrčí i poznávací aktivity týkající se oběhové soustavy.

Studenti navazujícího magisterského studijního programu Pediatrie vyzkoušeli obratnost dětí v řadě pohybových her. A pro jejich nemocné plyšové kamarády pak byla v pohotovosti Medvídková nemocnice – projekt studentů medicíny, který pomáhá dětem zbavit se strachu z bílých plášťů.

Malí i velcí návštěvníci se mohli dozvědět o funkci a významu tenkého střeva na přednášce prof. MUDr. Petra Dítě, DrSc. (Katedra interních oborů), velmi aktuální téma „Migrace populace a infekční nemoci“ přednesl doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA (Ústav epidemiologie a OVZ). PhDr. Renáta Zoubková (Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů) seznámila posluchače s kognitivní terapií a významem časné mobilizace u pacientů v intenzivní péči.

Celou řadu aktivit si připravil ostravský Tyfloservis, s.r.o. Zájemci si mohli prohlédnout kompenzační a optické pomůcky pro zrakově postižené, vyzkoušet si průvodcovství nevidomého či se na pár minut nevidomým stát díky speciálním brýlím. Poutavá byla také beseda se zrakově postiženým klientem a setkání s nejmenším vodícím psem.

Pro pohybu chtivé návštěvníky připravil Ústav ošetřovatelství a Porodní asistence kurz Nordic Walkingu pod vedením lektorky Mgr. Martiny Korhelíkové. Mozkové závity jim pak rozhýbala díky rozličným paměťovým cvičením Mgr. Jarmila Siverová, Ph.D. Pro cestovatele v čase byl připraven „model starého člověka“, díky kterému si každý mohl vyzkoušet, co ho za pár let čeká „při vstávání z postele“.

Studenti – medici – byli připraveni zvednout (a změřit) každému tlak i tep před a po fyzické zátěži. A jak vypadá lidské tělo uvnitř? Na to odpověděli studenti pod vedením MUDr. Jána Tokarčíka z Ústavu anatomie na atraktivní expozici anatomických modelů.

Velké poděkování za úspěšný a hladký chod Noci vědců na Lékařské fakultě OU patří nejen všem jejím aktérům, ale také zaměstnancům a studentům, kteří se do pořádání aktivně zapojili, a také rektorátnímu PR oddělení za záštitu celé akce.

Noc vědců na Lékařské fakultěNoc vědců na Lékařské fakultěNoc vědců na Lékařské fakultěNoc vědců na Lékařské fakultěNoc vědců na Lékařské fakultěNoc vědců na Lékařské fakultěNoc vědců na Lékařské fakultěNoc vědců na Lékařské fakultěNoc vědců na Lékařské fakultěNoc vědců na Lékařské fakultěNoc vědců na Lékařské fakultěNoc vědců na Lékařské fakultě