Sympozium intenzivní péče

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava a Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů LF OU ve spolupráci s Aesculap Akademií pořádají Sympozium intenzivní péče.

Téma sympozia:

Intenzivní péče 21. století z pohledu sestry

Termín:

26. října 2017, 9:00 - 16:30

Místo konání:

Best Western Hotel Vista,
Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava Zábřeh 700 30

Dokumenty ke stažení

Program ikona pdf
Pozvánka ikona pdf
Přihláška ikona pdf

Všeobecné informace:

Termín pro pasivní účast: do 20. 10. 2017

Platba: Registrační poplatek 500 Kč k pasivní účasti je splatný dle pokynů zaslaných každému přihlášenému zájemci do emailu

Kontakt pro přihlášky a registraci:

Přihlášky k pasivní účasti na webu Aesculap Akademie.
On-line přihlášku naleznete na www.aesculap-akademie.cz

U akce bude zažádáno o zařazení do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

Ubytování:

V případě zájmu o ubytování je možné využít ubytování v hotelu Best Western Hotel Vista Ostrava, Kpt. Vajdy 3046/2.
Ubytování si účastníci zajišťují a hradí sami.

Případné dotazy směřujte: Nikola Šťastná, telefon 597 091 501, 775 761 567, email: