Výsledky projektu HealthAir představili odborníci na závěrečné konferenci v polské Opoli

logolink

Jaká je pravděpodobnost onemocnění a předčasného úmrtí v důsledku života ve znečištěném ovzduší? Vědci z Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity Ostrava pracovali společně na výzkumu s polskými partnery v projektu HealthAir: Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí. Výsledky projektu představili na závěrečné konferenci 6. března 2020.

Téměr dva roky pracovali vědci z Ostravské univerzity a VŠB-Technické univerzity v Ostravě s polskými partnery v projektu HealthAir, aby komplexně zkoumali dopady znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí.

Cílem projektu bylo ve spolupráci s VŠB-TUO a polskými partnery zmapovat zdroje znečištění v česko-polském příhraničí a vyhodnotit vliv znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel. Vědci použili data a výsledky z již dříve provedených projektů (Clean Border a Air Silesia), která aktualizovali a aplikovali na širší zájmovou oblast, konkrétně na Moravskoslezský kraj, okres Jeseník a Opolské vojvodství. Cílem projektu bylo mimo jiné rozvíjet spolupráce vědeckých institucí z Polska a Česka a také zvýšit povědomí obyvatel česko-polského příhraničí o vlivu znečištěného ovzduší na zdraví.

Projekt HealthAir je ojedinělý tím, že se tématem zdravotních rizik obyvatel, kteří žijí v místech s nejhorší kvalitou ovzduší, zaobíral komplexně na základě jednotného metodického přístupu bez ohledu na státní hranice. Na základě česko-polské spolupráce zkoumali vědci data z dostupných celostátních databází o zdravotním stavu asi jednoho milionu obyvatel žijících v oblasti Moravskoslezského kraje, včetně jesenického regionu, a také data obyvatel Opolského a Slezského vojvodství, které také dlouhodobě bojuje se zhoršenou kvalitou ovzduší.

„Zjištěná karcinogenní rizika vlivem expozice benzo(a)pyrenu vyskytujícího se jako součást polétavého prachu v ovzduší jsou nepřijatelná. V polské části zájmové oblasti jsou ještě dvakrát až třikrát vyšší než v české,“ řekl Vítězslav Jiřík, garant projektu za Ostravskou univerzitu.

Na české straně příhraničí to podle výsledků jen kvůli ovzduší znamená dva nové případy rakoviny na 10 tisíc obyvatel ročně, na polské až pět případů na 10 tisíc lidí.

„Relativní rizika předčasného úmrtí a nemocnosti kvůli expozicím polétavému prachu jsou ve srovnání s čistými oblastmi nejvíce zvýšená pro předčasnou úmrtnost na kardiopulmonální onemocnění a výskyt zánětů průdušek,“ uvedl další ze závěrů Jiřík.

V rámci projektu také vznikne monografie, kterou mohou zájemci následně nalézt na webových stránkách projektu www.healthair.eu a blíže se prozkoumat všechny závěry projektu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.Zveřejněno / aktualizováno: 25. 11. 2020