Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (ZSF / 2003)

Studijní program Studijní obor
Ošetřovatelství Všeobecná sestra
Porodní asistentka
Rehabilitace Fyzioterapie
Specializace ve zdravotnictví Zdravotnické vyšetřovací metody
Sociálně zdravotní a geriatrická péče
Radiologický asistent
Veřejné zdravotnictví Ochrana veřejného zdraví
Specializace ve zdravotnictví Sociální práce se zdravotnickým profilem

Zveřejněno / aktualizováno: 26. 05. 2017