Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (ZSF / 2004)

Studijní program Studijní obor
Ošetřovatelství
B5341
Všeobecná sestra
Porodní asistentka
Rehabilitace
B5342
Fyzioterapie
Specializace ve zdravotnictví
B5345
Zdravotnické vyšetřovací metody
Radiologický asistent
Zdravotnický záchranář
Veřejné zdravotnictví
B5347
Ochrana veřejného zdraví
Specializace ve zdravotnictví
M5345
Sociální práce se zdravotnickým profilem

Zveřejněno / aktualizováno: 26. 05. 2017