Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (ZSF / 2005)

Zpráva o přijímacích zkouškách organizovaných SCIO

Studijní program Studijní obor
Ošetřovatelství

B5341

Všeobecná sestra
Porodní asistentka
Rehabilitace

B5342

Fyzioterapie
Specializace ve zdravotnictví

B5345

Zdravotnické vyšetřovací metody
Radiologický asistent
Zdravotnický záchranář
Veřejné zdravotnictví

B5347

Ochrana veřejného zdraví
Specializace ve zdravotnictví

M5345

Sociální práce se zdravotnickým profilem
Veřejné zdravotnictví

N5347

Ochrana veřejného zdraví
Laboratorní vyšetř. metody v ochraně veřejného zdraví

Zveřejněno / aktualizováno: 26. 05. 2017