Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (ZSF / 2005)

Studijní program Studijní obor
Ošetřovatelství

B5341

Všeobecná sestra
Porodní asistentka
Rehabilitace

B5342

Fyzioterapie

Specializace ve zdravotnictví

B5345

Zdravotnické vyšetřovací metody
Radiologický asistent
Zdravotnický záchranář
Veřejné zdravotnictví

B5347

Ochrana veřejného zdraví
Veřejné zdravotnictví

N5347

Ochrana veřejného zdraví
Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví
Specializace ve zdravotnictví

M5345

Sociální práce se zdravotnickým profilem
Sociální politika a sociální práce

P6731

Sociální práce

Zveřejněno / aktualizováno: 26. 05. 2017